1.jpg11.jpg12.jpg2.jpg21.jpg22.jpg3.jpg31.jpg32.jpg4.JPG41.JPG42.jpg5.JPG51.JPG52.jpg

Porozumienie dla rozwoju Gminy Olszewo-Borki

Krzysztof Szewczyk Wójt Gminy Olszewo-Borki zawarł porozumienie z Panem Karolem Jędrzejczykiem, angażując niezbędne siły do realizacji działań na terenie gminy. Wspólnie w kolejnej kadencji planujemy realizować:

 

  • BEZPŁATNE PORADY PRAWNE - raz w tygodniu specjaliści i prawnicy będą pomagać mieszkańcom gminy Olszewo-Borki.
  • TOWARZYSTWO SPORTOWE OLSZEWO-BORKI- uruchomienie dla dzieci i młodzieży sekcji lekkoatletycznej,  sekcji piłki nożnej, sekcji koszykówki, tenisa ziemnego.
  • ZAJĘCIA JĘZYKOWE - wykorzystanie istniejącej infrastruktury oświatowej dla kształcenia najmłodszych mieszkańców w zakresie kompetencji językowych z wykorzystaniem alternatywnych form edukacyjnych.
  • DOLINA OMULWI I DOLINA NARWI - wykorzystanie walorów naturalnych dla tworzenia produktu turystycznego, przy współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego, Powiatem Ostrołęckim, Miastem Ostrołęka oraz sąsiednimi gminami.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07