11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG
Analiza rynku - Dostawa i montaż zewnętrznych urządzeń na plac zabaw oraz urządzeń do ćwiczeń na zewnątrz w msc. Kruki, Łazy, Rataje, Żebry-Ostrowy II
Analiza rynku - Na dostawę sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym i biurowym w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
Analiza rynku - Dostawa i montaż zewnętrznych urządzeń na plac zabaw oraz urządzeń do ćwiczeń na zewnątrz w msc. Kruki, Łazy, Rataje, Żebry-Ostrowy II
Analiza rynku - usługa przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego
Analiza rynku - Wykonanie i montaż altany drewnianej w msc. Wyszel
Analiza rynku - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Olszewo-Borki w 2019 roku
Analiza rynku - Zakup lamp oświetlenia ulicznego wraz z osprzętem dla msc. Kordowo, Kruki, Żebry Stara Wieś, Rżaniec, Zabrodzie, gm. Olszewo-Borki.
Analiza rynku - wykonanie ekspertyzy technicznej wykonanych robót budowlanych przy budowie przyłącza kanalizacyjnego na działce nr 34, w miejscowości Drężewo, przy ulicy Brzozowej, gmina Olszewo – Borki
Analiza rynku - Przeglądów stanu sprawności technicznej obiektów budowlanych na terenie Gminy Olszewo-Borki
Analiza rynku - wykonanie robót geodezyjnych dla Gminy Olszewo-Borki w 2019 roku
Analiza rynku - wykonanie ekspertyzy technicznej wykonanych robót budowlanych przy budowie przyłącza kanalizacyjnego na działce nr 34, w miejscowości Drężewo, przy ulicy Brzozowej, gmina Olszewo – Borki.
Analiza rynku - wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Wykonanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo - Borki”
Analiza rynku - Zakup wraz z dostawą tuszy i tonerów oraz materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach
Analiza rynku - pracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Olszewo-Borki
Analiza rynku - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: ,,Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Żebry Perosy’’, gm. Olszewo-Borki.
Analiza rynku - świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Olszewo-Borki oraz umieszczania i sprawowania nad nimi opieki w schronisku dla zwierząt
Analiza rynku - Przeglądów stanu sprawności technicznej obiektów budowlanych na terenie Gminy Olszewo-Borki
Analiza rynku - dostawa paliwa do pojazdów służbowych dla potrzeb Gminy Olszewo-Borki i jej jednostek podległych
Analiza rynku - Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Olszewo-Borki w latach 2019-2020
Analiza rynku - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Olszewo-Borki w 2019r
Analiza rynku - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Olszewo-Borki”
Analiza rynku - Wykonanie i montaż altany drewnianej w msc. Drężewo oraz w msc. Stepna-Stara
Analiza rynku - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.:,,Przebudowa drogi gminnej w msc. Drężewo ul. Dębowa gm. Olszewo-Borki’’
Analiza rynku - dostawa i montaż urządzeń fitness i wyposażenie placu zabaw
Analiza rynku - Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Olszewo-Borki
Analiza rynku - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowę przyłączy w gminie Olszewo – Borki
Analiza rynku - Zakupu opraw oświetleniowych typu LED wraz z osprzętem dla Gminy Olszewo-Borki
Analiza rynku - Zakupu opraw oświetleniowych typu LED wraz z osprzętem dla Gminy Olszewo-Borki
Analiza rynku - Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu w ramach RPO WM 2014-2020
Analiza rynku - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Budowa kortów tenisowych wraz z zagospodarowaniem terenu w Olszewie – Borkach
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!