11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Analiza rynku - dostawa paliwa do pojazdów służbowych dla potrzeb Gminy Olszewo-Borki i jej jednostek podległych

Olszewo-Borki, 31grudnia 2018 r.

RO.271.P.1.2018

 

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informuję, iż w wyniku prowadzonego rozeznania rynku o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na „Dostawę paliwa do pojazdów służbowych dla potrzeb Gminy Olszewo-Borki w 2019 roku”, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

Informacja do pobrania                                                                                              


Olszewo-Borki, dn. 27 grudnia 2018r.

RO.271.P.1.2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) przekazuje informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 cyt. ustawy.

W dniu 27 grudnia 2018r. o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach, ul. Wł.Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki, w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na zadanie pn.: „Dostawa paliwa do pojazdów służbowych dla potrzeb Gminy Olszewo-Borki w 2019 roku”

Informacja do pobrania


Olszewo-Borki, 17 grudnia 2018r.

RO.271.P.1.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku. Nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Przedłożony szacunek kosztów będzie podstawą do rozpoczęcia negocjacji w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.)

Zwracamy się z uprzejma prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Olszewo-Borki z siedzibą 07-415 Olszewo-Borki, ul. Wł.Broniewskiego 13 NIP 758-21-23-565

tel: 029 761 31 07 w. 118 fax. 029 761 32 23 mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; www.olszewo-borki.pl

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa do pojazdów służbowych dla potrzeb Gminy Olszewo-Borki i jej jednostek podległych tj. Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Olszewie-Borkach w 2019 roku

SIWZ do pobrania

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!