cialis 20mg rezeptfrei billig kaufen rx-kaufen.online, Cialis permesso alle persone con diverse patologie concomitanti, che non ha bisogno di seguire una dieta speciale o prendere le medicine ad una certa ora del giorno acquistare cialis on line, Todos los ingredientes de Cialis sin receta son de alta calidad. Porque cuando la gente habla del área íntima de cada pareja comprar-rx.online omprar Cialis,
1.jpg2.jpg3.jpg4.JPG5.JPG

Odpowiedzi Wójta

2017-11-03

Internauta Kkkk:
Temat: Powódź w Zabrodziu

Proszę odpowiedzieć kiedy przez nasze posesję przestanie płynąć rzeka? I czy według Pana Wójta powinniśmy złożyć pozew zbiorowy przeciwko gminie czy mamy się wstrzymać do obiecanego zebrania jeśli ono w ogóle nastąpi.

Odpowiedź Wójta:
Rozumiem Państwa frustrację i trudności w funkcjonowaniu. W całej Polsce jest bardzo trudna sytuacja związana z wysokim stanem wód. Dlatego już dziś chcemy przeciwdziałać skutkom ew. śnieżnej zimy, podejmując możliwe do realizacji działania. Sami Państwo widzicie podjęte przez nas prace i ich efekty w kontekście ciągłych opadów deszczu i wysokiego stanu wód gruntowych. Na pierwsze pytanie nie ma w tej chwili mądrej odpowiedzi. Ze spotkania z mieszkańcami nie wycofuję się, zgodnie z wcześniejszą deklaracją. W temacie pozwu zbiorowego – pozostawiam bez komentarza.


2017-11-03

Internauta Mieszkaniec:
Temat: Przebudowa drogi 61

Co z przebudową drogi 61 w Nożewie. Ostatnio odesłał nas z tym pytaniem dalej. A ja uważam że to pytanie jest do Pana. Pan jako wójt pewien dbać o nasze mieszkańców interesy i się nami interesować. Prosimy o jakieś informacje. Zbliża się zima znowu dzieci nie będą miały jak wracać do domu jak spadnie śnieg i zasypie pobocza

Odpowiedź Wójta:
Dziękuję za pokładanie tak dużej wiary w moją moc sprawczą. Niestety nie jest to zadanie realizowane prze naszą gminę, które mógłbym jakoś ,,popychać” lub ,,wymuszać”. Bardzo zależy mi na wykonaniu przebudowy w Nożewie i monitoruję  uzgodnienia GDDKiA z wykonawcą prac. Na obecny stan mojej wiedzy - w tym roku maja być wykonane prace przygotowawcze tj. wycinka drzew oraz prace ziemne, natomiast zakres prac budowlanych przesunięty został do realizacji w 2018 r.


2017-11-02

Internauta Anna:
Temat: rozkład jazdy autobusów MZK

Panie Wójcie, MZK w Ostrołęce od 01.11. zmienia rozkład jazdy, wg którego poranne autobusy, czyli te przed 8.00 są zredukowane - 7.40 lub wcześniej - 6.57. Jadąc na 8.00 do pracy czy szkoły trzeba wyjechać albo bardzo wcześnie (6.57) i czekać pod drzwiami placówki, albo modlić się, że się zdąży (7.40). Czy Pan jako Wójt Gminy zainterweniuje, żeby godziny odjazdów autobusów zostały przywrócone do normalności? W końcu Gmina dofinansowuje utrzymanie linii z Olszewo-Borek.

Odpowiedź Wójta:
Wszelkie uwagi proszę zgłaszać po pierwszym pełnym tygodniu funkcjonowania nowych rozkładów tj. po 12 listopada. Na terenie naszej gminy finansujemy przejazdy w pełnej wysokości. Utrudnienia w komunikacji będą z pewnością z powodu zmniejszenia  liczba kursów. W zakresie możliwym do realizacji, wystąpię do pana prezesa MZK celem poprawy komunikacji.


2017-11-02

Internauta Dariusz:
Temat: Droga

Witam Sz.P.Wójcie,proszę udzielić informacji kiedy faktycznie zamierza Pan rozpocząć remont ulic Chopina,Kossaka i Malczewskiego? W odpowiedziach wspomina pan tylko o ul.Chełmońskiego. Po ostatnich opadach deszczu jest straszne błoto.Ciężko jest przejść w zwykłym obuwiu. To jest nie do pomyślenia aby w XXI wieku był taki stan ulic.

Odpowiedź Wójta:
Wiem, ze sytuacja na tych ulicach jest trudna, zwłaszcza po takich opadach deszczu, jakie mamy w tym roku. Wszelkie działania dotyczące przebudowy dróg uzależnione są od posiadanych środków w budżecie oraz formalno-prawnych dokumentach umożliwiających ich rozpoczęcie. Budżet na  2018 rok jest obecnie przygotowywany, a firma projektowa dotychczas nie przekazała pełnej dokumentacji projektowej przebudowy dróg w Olszewie-Borkach. Determinujący w moich działaniach jest brak programów zewnętrznych na uzyskanie dofinansowania przebudowy dróg gminnych. Dotychczas w Olszewie-Borkach przebudowy dróg realizowaliśmy z udziałem finansowym zewnętrznym – można było wykonać zdecydowanie więcej prac. Dokładam starań, żeby gospodarować tak środkami, by wykonywać inwestycje drogowe ze środków własnych. Natomiast bez dofinansowania możemy je realizować w mniejszym zakresie.


2017-10-26

Internauta Iwona:
Temat: inwestycja

Panie Wójcie. Na kiedy jest planowane doprowadzenie kanalizacji do ul. Dmowskiego?

Odpowiedź Wójta:
O jaką miejscowość Pani pyta?


2017-10-26

Internauta Sławek:
Temat: równanie dróg

Witam serdecznie, Bardzo proszę o wyrównanie ul. Cichej w Krukach.

Odpowiedź Wójta:
Równamy drogi w miarę możliwości pogodowych. Nie zapomnimy również o ul. Cichej w Krukach – możliwe, że jak odpisuję na Pana pytanie, to już  została wyrównana.


2017-10-26

Internauta Nauczyciel:
Temat: Praca w szkole

Panie Wójcie jakie są możliwości pracy w szkole na terenie gminy? Jestem młodym nauczycielem historii oraz wos-u i nie mogę nigdzie znaleźć zatrudnienia. Jako mieszkanka gminy proszę o odpowiedź.

Odpowiedź Wójta:
Proszę informacji w tym zakresie poszukiwać u dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych. Wiem, że ,,poszukiwano przedmiotowców” od chemii, biologii, geografii, fizyki, j. niemieckiego.


2017-10-26

Internauta mieszkaniec:
Temat: panele fotowoltaiczne

Witam. Dwie kolejne gminy dostały dofinansowanie (jak wynika z ostatniej publikacji), czy istnieje szansa że projekt z naszej gminy zostanie zakwalifikowany? pozdrawiam i oczekuję odpowiedzi.  

Odpowiedź Wójta:
Dzięki zwiększenia środków finansowych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na konkurs RPMA.04.01.00-IP.01-14-017/16 prowadzonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii - typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych”, dwa kolejne projekty otrzymały dofinansowanie. Nasz projekt pn.: “Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo-Borki” na chwilę obecną jest pierwszy ,,pod kreską”. Nadal będę zabiegał o zwiększenie środków dla tego konkursu na realizację naszego projektu. Mam również nadzieję, że oszczędności przetargowe z innych projektów będą wystarczające dla otrzymania wsparcia dla naszej gminy.


2017-10-25

Internauta Mieszkanka Malczewskiego:
Temat: ul. Jacka Malczewskiego i Witkiewicza

Chciałabym zapytać kiedy w końcu doczekamy się wyasfaltowania naszych ulic Malczewskiego i Witkiewicza. Droga jest w fatalnym stanie, a urzędnicy jakby o nas zapomnieli.Są to jedne ze starszych w okolicy ulic.W lecie kurzy się z,na wiosnę i na jesieni wszystko rozmięka,wszędzie jest błoto, tworzą się dziury,w samochodach niszczą się zawieszenia, a piesi mają problem żeby przejść.Doraźne działania jak wyrównanie naw.mater.b.słabej jakości średnio pomaga.

Odpowiedź Wójta:
Rozumiem Pani zniecierpliwienie i niedogodności mieszkania przy drogach z nawierzchnią żwirową. Będę dokładał starań, by wykonać przebudowę ul. Malczewskiego i Witkiewicza w możliwie najszybszym terminie. Obecnie realizujemy wielomilionowe inwestycje kubaturowe i kończymy je na przełomie tego roku. W Olszewie-Borkach planujemy rozpocząć przebudowę ul. Chełmońskiego (są zabezpieczone środki finansowe). Mam nadzieję, sytuacja finansowa pozwoli na realizację kolejnych inwestycji w 2018 roku.


2017-10-25

Internauta Artur:
Temat: Niedrożne rowy melioracyjne - Olszewo-Borki

Zwracam uwagę na niedrożne rowy melioracyjne w Olszewo-Borkach wzdłuż ulicy Dojazdowej. Woda nie płynie co oznacza, że gdzieś jest zator tuz przed ujściem do kanału przy ul. Warszawskiej. Proszę o interwencję w tej sprawie. Osobiście mam już przeciek w piwnicy! !

Odpowiedź Wójta:
Dziękuję za informację. Rów jest pod nadzorem i w ewidencji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce. Wystąpimy o interwencję w zakresie utrzymania rowów melioracyjnych.


2017-10-20

Internauta Konstancja:
Temat: Pytanie o szczerą odpowiedź !!!

Dzień Dobry! KOCHANY PANIE WÓJCIE - a czy my mieszkańcy też pojeździmy za darmo autobusami MZK ?!

Odpowiedź Wójta:
Tak.


2017-10-20

Internauta pan:
Temat: temat naszej ulicy

panie wójcie czy ulica chełmonskiego będzie w koncu robiona i oczywiscie kiedy prosze o szczerą odpowiedz

Odpowiedź Wójta:
Czekamy na właściwe dokumenty projektowe, celem ogłoszenia przetargu – odsyłam do wcześniejszej odpowiedzi.


2017-10-20

Internauta Agnieszka:
Temat: Powódź w Zabrodziu

Witam chciałabym się dowiedzieć kiedy będzie obiecane zebranie z mieszkańcami zatapianych posesji. To juz 4 tydzień kiedy rzeka płynie przez nasze osiedle. Zostawi nas Pan do wiosny zalanych?

Odpowiedź Wójta:
Zgodnie z informacją, którą przekazałem mieszkańcom, takie spotkanie będzie zorganizowane po opracowaniu koncepcji odwodnienia terenu ul. Księżycowej - realizacja do końca października br.


2017-10-20

Internauta Mieszkanka:
Temat: Mzk

Witam p.wojcie czy w związku z przebudową mostu ułatwi pan życie mieszkańcom miejscowości Białobrzegi Bliższy kruki i podejmie rozmowy z miastem w sprawie włączenia się do bezpłatnego korzystania i doprowadzenia linii autobusowej MZK ? Czy nie widzi pan problemu.pozdrawiam

Odpowiedź Wójta:
Korzystanie z bezpłatnych linii MZK będzie dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Nie zostaną zmienione kierunki jazdy. Nowe linie mogą być rozważane wtedy, kiedy poznamy koszty funkcjonowania nowego bezpłatnego transportu.


2017-10-20

Internauta Mieszkaniec:
Temat: Studium uwarunkowań i kierunki zagospodarowania przestrzennego dla gminy Olszewo - Borki

Czy do końca 2017 roku Prace nad studium zostano zakończone.

Odpowiedź Wójta:
Aktualnie weryfikowane są dokumenty, których komplet otrzymaliśmy w październiku br. Po weryfikacji wysyłamy dokumenty celem uzgodnienia przez szereg instytucji. Po uzgodnieniach studium, zostaje ono wyłożone na 6 tyg. do publicznego wglądu celem zapoznania i ew. złożenia uwag. Rada Gminy po uwzględnieniu lub odrzuceniu uwag uchwala nowe studium. W tym roku z całą pewnością nie zdążymy wszystkiego przeprowadzić.


2017-10-20

Internauta Alicja:
Temat: Powódź w Zabrodziu

Witam!Woda ciągle stoi na mojej działce i sąsiada prawdopodobnie w miejscu, gdzie kiedyś był rów melioracyjny. Na łączce nadal jest jezioro.Ten stan jest niepokojący.Proszę o podjęcie działań w celu odwodnienia terenu póki jeszcze nie ma mrozu.

Odpowiedź Wójta:
Działania podejmowane są cały czas – monitujemy i udrażniamy istniejący odpływ wody, przygotowywana jest koncepcja docelowego rozwiązania Państwa problemu. Jednocześnie podjęte zostały rozmowy z Mieszkańcami Zabrodzia i przy zgodzie Pani sąsiadów – właścicieli gruntów przyległych, wykopany zostanie rów, którym zrzucimy wodę w kierunku rowu w Ostrołęce. Planujemy by ten nowy rów osuszał grunty w dłuższym okresie tj. do wiosny kolejnego roku.


2017-10-17

Internauta J:
Temat: Gaz

Dlaczego na stronie gminy nie ma informacji o jutrzejszym zebraniu w sprawie gazu w Nowej Wsi?

Odpowiedź Wójta:
Nie wszystkie działania podejmują pracownicy urzędu gminy, jest to inicjatywa jednego z mieszkańców.


2017-10-17

Internauta Xxx:
Temat: Brak prądu

W całym białobrzegu dalszym nie ma prądu, nie ma nigdzie kartki o przerwie z dostawą prądu

Odpowiedź Wójta:
Rejon energetyczny umieszcza na swojej stronie planowane terminy wyłączenia dostawy energii elektrycznej. W przypadku pytań odnośnie przerw w dostawie energii elektrycznej  proszę dzwonić pod nr tel 991.


2017-10-17

Internauta mieszkanka ulicy:
Temat: pytanie

PANIE WÓJCIE MAM PYTANIE CZY W TYM ROKU BĘDZIE ROBIONA UL CHEŁMOŃSKIEGO

Internauta MIESZKANIEC:
Temat: PYTANIE DO WÓJTA

WITAM PANIE WÓJCIE CZY ULICA CHEŁMONSKIEGO BEDZIE W TYM ROKU PRZEBUDOWANA PONIEWAZ MAMY JUŻ DOSYC KOPANIA SIĘ W BŁOCIE TO SKANDAL PONIEWAŻ NA WIOSKACH MAJĄ LUDZIE PIĘKNE ULICE ZAPRASZAM NA PRZEJAŻDZKĘ NASZA ULICĄ PROSZĘ O ODPOWIEDZ IPODJECIE DZIAŁAN

Odpowiedź Wójta:
Tak, chcę by w tym roku rozpoczęły się prace. Inwestycja planowana jest w budżecie jako dwuletnia w latach 2017-2018. Przygotowana jest dokumentacja przetargowa, natomiast brak jest właściwych dokumentów od projektanta do jego ogłoszenia. Czekamy na nie z niecierpliwością.


2017-10-17

Internauta mieszkaniec:
Temat: psy

Witam proszę o interwencje w sprawie biegających psów pani Napiórkowskiej z ulicy Żeromskiego, ponieważ te psy są bardzo agresywne a chodzą tu dzieci do szkoły a jedną osobę już ugryzły.Boimy się o zdrowie naszych pociech a także i o swoje. Po naszych interwencjach rozmowy z w/w Panią nie przynoszą rezultatów, psy biegają i mieszkańcy proszą o interwencje

Odpowiedź Wójta:
Zgłoszę problem na policję z prośbą o interwencję.


2017-10-17

Internauta mieszkanka:
Temat: równanie dróg

Witam. Szanowny Panie Wójcie po raz kolejny zwracam się z prośbą o wyrównanie dróg na osiedlu kwiatowym w Krukach. Sytuacja powtarza się od lat, nie można przejechać aby dostać się do domu. Proszę o niezwłoczne rozwiązanie problemu. Same wyrównanie niestety nic nie daje. Pozdrawiam

Internauta Krukowianin:
Temat: Równanie dróg

Witam, Panie Wójcie mieszkańcy "Osiedla kwiatowego" w miejscowości Kruki tradycyjnie proszą w równanie dróg po ulewach.

Odpowiedź Wójta:
Zdaję sobie sprawę z trudności jakie wystąpiły po intensywnych opadach deszczu. Jak tylko pogoda pozwoli  będziemy poprawiać drogi przez nawiezienie żwirem i równanie.


2017-10-05

Internauta Alicja:
Temat: Powódź w Zabrodziu

Witam!Woda ciągle stoi na mojej działce i sąsiada prawdopodobnie w miejscu, gdzie kiedyś był rów melioracyjny. Na łączce nadal jest jezioro.Ten stan jest niepokojący.Proszę o podjęcie działań w celu odwodnienia terenu póki jeszcze nie ma mrozu.

Odpowiedź Wójta:
Podjęliśmy wszelkie możliwe działania celem udrożnienia spływu wody.Każdego dnia monitujemy stan wód i poprawiamy spływ w kierunku Ostrołęki.Proszę o bezpośredni kontakt pod nr tel. 510 133 449 w przypadku konieczności zabezpieczenia domu.


2017-10-05

Internauta mieszkaniec:
Temat: uchwałę Nr XXXVIII/255/17

nawiązując do uchwały uchwałę Nr XXXVIII/255/17 czy już można składać wnioski o dofinansowanie przydomowych oczyszczalni?

Odpowiedź Wójta:
Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Jeszcze nie została opublikowana. Proszę o zasięganie informacji w referacie inwestycji lub śledzić publikację na stronie internetowej http://edziennik.mazowieckie.pl


2017-09-26

Internauta Jacek:
Temat: Powódź ?

Witam. Czy w tym roku były prowadzone prace oczyszczające koryto Piasecznicy? Dziś rano przed mostem na Ks.Waltera widziałem rozlewisko. Mam wrażenie , że jeszcze kilka dni deszczu i sytuacja z zeszłego roku (i lat wcześniejszych) się powtórzy.

Internauta
Agnieszka:
Temat: Zalane Zabrodzie

Witam informuję,iż kolejny raz ul.Ksiezycowa w Zabrodziu płynie może jednak warto coś z tym wreszcie zrobić porządnie a nie tylko zapewniać że prace trwają. Pozdrawiam

Odpowiedź Wójta:
Prace były wykonywane o czym świadczą wycięte zbocza rzeki. Również z naszej strony przypominaliśmy o konieczności ich wykonania. Niestety nie wystarczyły one na takie opady deszczu, jakie mieliśmy w ostatnim tygodniu. Tylko jednej doby (dane z 18.09) w regionie ostrołęckim spadło 57 mm wody na metr kwadratowy (najwięcej w całej Polsce), gdy średnia miesięczna norma opadów to ok. 56 mm. Tak więc w ciągu jednej doby spadło więcej niż średnio przez cały miesiąc. Skutki tego mamy w tej chwili na Zabrodziu w rejonie ul. Księżycowej.W związku z tym, że nasze dotychczasowe działania nie przyniosły spodziewanych efektów, powołałem zespół specjalistów, który ma opracować koncepcję rozwiązania podtapiania posesji na ul. Księżycowej w Zabrodziu.


2017-09-26

Internauta Rodzic:
Temat: Skandaliczny stan autobusów

W imieniu dzieci dojezdzajacyh autobusami do i ze szkoły w Olszewie Borkach żądamy by Pan wójt zajął się stanem autobusów-w deszczowe dni autobusy PRZECIEKAJĄ.Z sufitu leje się na dzieci woda!!!!dzieci siedzą całe mokre mają mokre ubrania i buty.Jeśli pan wójt nie zainterweniuje zglosimy tę sprawę wyżej.Może Pani dyrektor sama by nimi pojezdzila wtedy w końcu przestała by ignorować skargi rodziców w tej sprawie. Pozdrawiam. 

Odpowiedź Wójta:
Z uzyskanych informacji wynika, że dyrekcja szkoły nie miała informacji o takim stanie rzeczy. Po zgłoszeniu problemu, sprawdziła stan autokaru i wystąpiła do przewoźnika o jego rozwiązanie. Zgłoszenie dotyczące złego stanu autobusu zostało natychmiast zrealizowane przez przewoźnika tj. MOBILIS Ostrołęka, który podstawił do jazdy inny autobus. Proszę zgłaszać Państwa uwagi i sugestie dotyczące zasad bezpieczeństwa dzieci, bezpośrednio do wychowawcy lub dyrektora szkoły – z pewnością przyspieszy to proces ich realizacji.


2017-09-18

Internauta Aemgo:
Temat: Zalana ul. Chopina

Ulica Chopina jak zawsze po deszczu jest zalana z obu stron, by przedostać się na inne ulice trzeba wspinać się po płotach, a przejazd autem jest niebezpieczny bo nie widać kamieni i dziur, czy coś się zmieni w tej sprawie? Od kiedy tu mieszkam, to tyle lat jest to samo...

Odpowiedź Wójta:
Doraźne prace naprawcze prowadzone są na bieżąco. Droga wymaga gruntownej przebudowy. Obecnie zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowej wraz z odwodnieniem. Zakładam, że z chwilą jej otrzymania będę zabiegał o przebudowę tej drogi tak, by uciążliwości zostały definitywnie rozwiązane.


2017-09-18

Internauta Wojciech:
Temat: Oświetlenie drogi

Witam czy istnieje możliwość zamontowania oświetlenia na ul. Sezamkowej w Zabrodziu , droga jest tuż przy lesie i wieczorami jest tam Bardzo ciemno ( przynajmniej jedną lampę na końcu drogi )

Odpowiedź Wójta:
Możliwość istnieje zawsze - zapraszam do urzędu na spotkanie, gdzie ustalimy zasady i możliwy termin.


2017-09-18

Internauta bożenna:
Temat: sprawa dużych gabarytów

Moje pytanie : czy mogę wystawić stary telewizor jako rzecz duże gabaryty czyli elektro śmieci.

Odpowiedź Wójta:
Zbiórka prowadzona jest razem tak więc proszę go po prostu wystawić.  Termin odbioru zgodnie z harmonogramem - 28.10.2017r. Uwaga! Dodatkowy odbiór elektrośmieci odbędzie się 3 i 4 października, więcej informacji na http://www.olszewo-borki.pl/index.php/95-aktualnosci/1250-zbiorka-elektrosmieci


2017-09-18

Internauta Do:
Temat: Ola

Panie wojcie mamy nadzieję że w nowej wsi zachodniej też będą dożynki jak w Olszewo borkach i żeby był koncert Pana J.Gwiazdy .pozdrawiamy.

Odpowiedź Wójta:
Z całą pewnością dożynki gminne odbędą się także w Nowej Wsi. Czy z udziałem gwiazdy, czy też koncertować będzie p. Jacek Gwiazda, przyszłość pokaże. Cieszę się, że podobał się Pani/Tobie Olu jego koncert. 


2017-09-18

Internauta Iwona:
Temat: dofinansowanie

Panie Wójcie, czy w gminie Olszewo - Borki jest planowany program, w ramach którego będzie można ubiegać się o dofinansowanie na wymianę kotłów węglowych na instalację odnawialnego źródła energii jakim jest pompa ciepła? Czy jest możliwe dofinansowanie do zakupu nowych pomp ciepła?

Odpowiedź Wójta:
W nowym roku będziemy chcieli korzystać z programów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na wymianę pieców grzewczych. Zakup nowych urządzeń musi być realizowany w ramach modernizacji kotłowni grzewczych.


2017-09-18

Internauta Beata:
Temat: Studium uwarunkowań i kierunki zagospodarowania przestrzennego dla gminy Olszewo - Borki

Kiedy zostanie uchwalone studium uwarunkowań i kierunki zagospodarowania przestrzennego dla gminy Olszewo - Borki.

Odpowiedź Wójta:
Prace nad studium trwają, niestety nie mogę określić dokładnego terminu zakończenia.


2017-09-11

Internauta Mieszkaniec:
Temat: Dbanie o place zabaw

Sz.P.Wójcie, kto jest odpowiedzialny za dbanie o place zabaw w gminie?Prosimy o ścięcie trawy i chwastów na placu zabaw i boisku w Nakłach. Dzieci nie mają jak grać w piłkę bo trawy tak naprawdę już nie ma przez zaniedbanie a zostały chwasty i oset sięgające kolan.

Odpowiedź Wójta:
Zgodnie z przyjętymi uzgodnieniami, obowiązek utrzymania placów zabaw i boisk sportowych w danej miejscowości ciąży na urzędzie gminy, sołtysie, jak również jej mieszkańcach. Sprawdzę realizację tego obowiązku. Ze strony urzędu zobowiązaliśmy się prowadzić wykaszanie raz do roku.


2017-08-29

Internauta Gosia:
Temat: Gops/500+

Chciałam serdecznie podziękować pracownikom GOPSu w Olszewie Borkach za pomoc w wypełnieniu druku na 500+. Druk był trudny do wpisania dla przeciętnego człowieka. Pozdrawiam i dziękuję

Odpowiedź Wójta:
Dziękuję w imieniu pracowników GOPS-u –przekażę.


2017-08-29

Internauta mieszkaniec:
Temat: przydomowe oczyszczalnie ścieków

Czy można już składać wnioski do uzyskania dofinansowania do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków?

Odpowiedź Wójta:
Jeszcze nie – nowy program nie został przyjęty uchwałą rady gminy. Proszę kontaktować się z p. Iwoną Grotek (referat inwestycji, gospodarki komunalnej ) odnośnie terminów składania wniosków.


2017-08-29

Internauta Klara:
Temat: Kanalizacja

Witam, Panie Wójcie na kiedy planowana jest realizacja projektu kanalizacji w miejscowości Kruki. Chodzi konkretnie o ulice: Tęczowa, Bławatkowa, Storczykowa itp?

Odpowiedź Wójta:
Plan inwestycyjny budowy kanalizacji zakłada pozyskanie środków zewnętrznych. Jest wykonana dokumentacja projektowa i poszukujemy finansowania zewnętrznego. Jeżeli będziemy zmuszeni wykonywać kanalizację z własnych środków, to niestety odbędzie się to małymi odcinkami. Proszę być dobrej myśli. Na rok 2017 i  2018 pozyskaliśmy dotacje z PROW-u oraz pożyczki z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacyjnych w msc. Drężewo, Zabrodzie, Grabnik, Mostowo oraz sieci wodociągowych w msc. Stepna Stara, Nożewo, Dobrołęka, Białobrzeg Dalszy, Przystań.


2017-08-29

Internauta Ewa:
Temat: Mapy studium

Witam! mam jedno krótkie pytanie.? Dlaczego nie można pobrać map studium?

Odpowiedź Wójta:
Z uwagi na dużą zawartość plików mapowych udostępnionych na serwerze urzędu gminy  Olszewo-Borki, mogą wystąpić problemy z pobraniem plików. Może to być spowodowane niewystarczającą jakością połączenia internetowego lub małą wydajnością sprzętu komputerowego. W przypadku dalszych problemów z otwarciem plików zapraszam do urzędu gminy – tam udostępnimy Pani przedmiotowe materiały.


2017-08-29

Internauta mieszkaniec:
Temat: dozynki

Panie wójcie według kolejności to tegoroczne dożynki powinny odbyć się w parafii Nowa Wieś. Co się panu w Nowej Wsi nie podobało? Tak się chyba nie robi.

Odpowiedź Wójta:
Nie ma ustalonej kolejności dożynek. Ze względu na obecną sytuację związaną z remontami i dezorganizacją pracy naszego urzędu, została wybrana organizacja dożynek w Olszewie-Borkach. Zapewniam, ze dożynki gminne w Nowej Wsi na pewno będą w przyszłości organizowane. Niemniej serdecznie zapraszam w tym roku także do czynnego uczestnictwa.


2017-08-29

Internauta Mieszkaniec:
Temat: Modernizacja linii energetycznych

Witam serdecznie! Chciałbym się dowiedzieć kiedy będzie dalsza część modernizacji linii energetycznych przy ulicy Broniewskiego w stronę ul. Warszawskiej? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam

Odpowiedź Wójta:
Nie mam wiedzy w tym temacie


2017-08-29

Internauta mieszkanka:
Temat: równanie dróg

Panie Wójcie przykro mi z powodu braku reakcji na mój list odnośnie wyrównania dróg na osiedlu kwiatowym w Krukach. Jeżeli mieszkańcy zaczną przynosić do gminy rachunki za naprawy samochodów może wtedy zajmie się Pan zaistniałą sytuacją. Proponuję się przejechać swoim autem zaczynając od ulicy Tęczowej może wtedy Pan zrozumie jaka to udręka jeździć codziennie tymi ulicami.

Odpowiedź Wójta:
Przepraszam za przerwę wakacyjną odpowiadam Państwu z małym opóźnieniem. Informuję, że ul. Tęczowa 20.03.2017r.  poddana była zabiegom technologicznym takim jak: dowóz materiału budulcowego - żwiru oraz profilowaniu przy użyciu równiarki, które zapewniło pochylenie poprzeczne jezdni, tym samym  umożliwiając odpływ wody z nawierzchni równanej jezdni na pobocze. Na początku czerwca bieżącego roku dobył się komisyjny objazd wszystkich dróg gminnych w celu oceny technicznej ich stanu i zarazem  wyznaczenia harmonogramu  działań naprawczych z uwzględnieniem potrzeb i priorytetów mieszkańców. Przedmiotowa droga nie została wówczas zakwalifikowana do działań naprawczych ze względu na jej dobry stan. Degradacja nawierzchni nastąpiła w okresie końca czerwca – połowa lipca. Pana zgłoszenie  zostało przyjęte i po dokonanej wizji w terenie zakwalifikowane do naprawy. W trosce o komfort przejazdu kołowego naszych mieszkańców, ulica Tęczowa oraz Nowa w msc. Kruki w harmonogramie prac przewidziana został do równania i profilowania na przełom lipca/sierpnia.


2017-07-24

Internauta Mieszkaniec:
Temat: Przebudowa drogi 61

W internecie pokazał się artykuł o rozpoczęciu przebudowy drogi 61 w Nożewie. Niestety nic się tu nie dzieje. Czy ma Pan jakieś konkretne wiadomości?

Odpowiedź Wójta:
Nie mam nowych informacji w zakresie przebudowy drogi 61 w Nożewie. Odsyłam do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie ul Mińska 25.


2017-07-24

Internauta Czesiek:
Temat: Prośba

Czy Sz.P. Wójt mógłby zwrócić uwagę sołtysowi wsi Nakły który mieszkańcom niepodłączonym do kanalizacji od dłuższego czasu wywozi tzw szambo.Pomijając fakt smrodu-sołtys wywozi je nie tylko na swoje pola ale też na pola reszty mieszkańców-panu sołtysowi kończą się miejsca wywozu więc ostatnio wracając późnym wieczorem z pracy zauważyłem że wylewa je do rowów.To nie jest chyba rola sołtysa wsi.

Odpowiedź Wójta:
W dniu 13 lipca br. wystąpiono na piśmie do Pana sołtysa o złożenie wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. Ponadto poinformowano sołtysa, iż działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych może być prowadzono tylko i wyłącznie przez przedsiębiorców posiadających stosowne zezwolenia i przekazujących ścieki do stacji zlewnych. Jednocześnie proszę Pana o bezpośredni kontakt z urzędem gminy, ponieważ fakt stwierdzony przez Pana jest karalny i należy go zgłosić do organów ścigania.


2017-07-24

Internauta mieszkaniec:
Temat: śmieci

panie wójcie dlaczego nie zostały zabrane śmieci dnia 03.07.2017r.od mieszkańca z stodoły prosze o szypko reakcjie to jest nie pierwszy raz tylko kturyś kolejnny raz bo trzeba zrobić drogioe.

Odpowiedź Wójta:
Nieodebrane śmieci, zgłaszane są sukcesywnie wykonawcy. W wyniku naszych zgłoszeń realizowany był dodatkowy odbiór śmieci w w dniu 8 lipca br. Proszę o konkretną informację dotyczącą nr posesji i nazwę miejscowości – proszę zgłosić to pod nr tel. 510 133 449.


2017-07-24

Internauta Waldek z ul. Pisarki:
Temat: rekreacja

Witam, p. Wójcie proszę o informację w sprawie wyposażenia w sprzęt rekreacyjny i do zabaw dla dzieci dla ulic: Pisarki, Marsowej, Sikorskiego i ks. Brzóski /co prawda jest w Ostrołęce ale można z władzami się dogadać?

Odpowiedź Wójta:
Brak jest terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na taki cel, również nasza gmina nie posiada żadnej działki w tym miejscu. Dzieci mogą korzystać z placów zabaw znajdujących się w każdym publicznym miejscu – bez ograniczeń tak samo, jak korzystają na naszych placach zabaw.


2017-06-27

Internauta Mieszkaniec gminy zapytał:
Temat: Wodociąg

Panie Wójcie kiedy zostanie rozbudowana sieć wodociągowa na ul. Słonecznej w Nowej Wsi?

Odpowiedź Wójta:
Wodociąg na ul Słonecznej w Nowej Wsi ma zostać spięty z wodociągiem w ul. Parkowej. Czekamy na podziały gruntów od osób prywatnych i PKP, by móc zaprojektować i wykonać brakujący fragment sieci wodociagowej.


2017-06-27

Internauta Mieszkanka gminy zapytał:
Temat: Drzewa wycinka

W pytaniu o zgłoszenie wycinki drzew do gminy chodziło mi o suche drzewa {tak było napisane}są to topole a uschły przez jemiołę.Zagrażają w tym stanie ludziom,większa wichura i drzewa złamią się. Bardzo proszę o odpowiedź na temat wycinania suchych drzew.

Odpowiedź Wójta:
W przypadku drzew suchych, obumarłych oraz drzew, zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia w istniejących obiektach budowlanych, obowiązują takie same procedury, jak w przypadku drzew zdrowych. Zamiar usunięcia drzew należy zgłosić do urzędu gminy, po czym w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonane zostaną oględziny. Usunięcie drzew może nastąpić, jeżeli organ w terminie 14 dni od dnia oględzin nie wniósł sprzeciwu.


2017-06-27

Internauta Mieszkanka zapytał:
Temat: Kontrola prędkości

Czy wójt moglby wpłynąć na kontrole kierowców na ulicy Broniewskiego? Ograniczenie jest ale chyba duzo z kierowców zapomina o tym. Nie wspomnę o odcinku w strone Nakiel. Przez takie cos dnia dzisiejszego doszlo do wypadku na pasach przy podstawówce.

Odpowiedź Wójta:
Zgłaszałem już do Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce problem szybkości na ulicy Broniewskiego. Ponowię prośbę o częstsze kontrole na tym odcinku.


2017-06-20

Internauta Renata zapytał:
Temat: Bezpańskie psy

Witam proszę o interwencję w sprawie błąkajacych się bezpańskich psów przebywających pod ośrodkiem zdrowia w Olszewie-Borkach są to trzy duże psy wygłodzone podchodzą do ludzi i atakują inne psy proszę o załatwienie sprawy.

Odpowiedź Wójta:
Dziękuję za zgłoszenie – postaramy się je odłowić lub znaleźć właściciela.


2017-06-20

Internauta Mieszkanka gminy zapytał:
Temat: Drzewa wycinka

Mam na działce suche drzewa czy muszę zgłaszać wycinkę do gminy.

Odpowiedź Wójta:
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o ochronie przyrody, która weszła w życie w dn. 17 czerwca br., w przypadku drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych - właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa do gminy, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:    
80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.               
W zgłoszeniu trzeba podać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczyć nieruchomość, oraz dołączyć rysunek bądź mapkę gdzie na działce znajduje się planowane do wycięcia drzewo.  


2017-06-20

Internauta Mieszkaniec gminy zapytał:
Temat: Dofinansowanie

Witam, Panie Wójcie odnośnie dofinansowania na panele fotowoltaiczne, zamieścił Pan link z błędem więc nic nie można się z niego dowiedzieć. Jestem jednym z wnioskodawców tego projektu wydaliśmy pieniądze na projekty wstępne i co dalej? Czemu Pan nie odpowiada na wszystkie pytania zadawane drogą "pytania do Wójta"?

Odpowiedź Wójta:
Link został poprawiony – dziękuję za informację. Odpowiadam na wszystkie zadane pytania, nie zawsze jednak w czasie, który Państwa satysfakcjonuje. Już raz odpowiadałem na podobny zarzut w związku z tym ponownie przytoczę wcześniejszą odpowiedź: ,,Proszę wybaczyć że nie zawsze odpowiedzi są na czas ale przy pracy, którą wykonuję nie jest to możliwe.  Przyjęta przeze mnie forma kontaktu z Państwem nie jest jedyną możliwą do realizacji. Zapraszam do kontaktów telefonicznych lub osobistych. ...” Liczę, że wyczerpująco Panu odpowiedziałem. Zapewniam, że z całych sił pragnę realizacji tego projektu, ponieważ sam również wydatkowałem własne środki finansowe na dokumentacją projektową mojego budynku mieszkalnego. Również jako gmina zaangażowaliśmy finanse na wykonanie paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na wszystkich budynkach użyteczności publicznej. Proszę dopingować mnie w działaniu i trzymać kciuki, by powiodły się nasze starania.


2017-06-20

Internauta Mieszkaniec gminy zapytał:
Temat: Fotowoltaika

Dzień dobry. Panie Wójcie, dlaczego w zakładce "Gospodarka nisko emisyjna" nie ma informacji w sprawie nie uzyskania dofinansowania na w/w instalacje.

Odpowiedź Wójta:
W zakładce pn.: ,,Gospodarka niskoemisyjna” zamieściliśmy informacja w temacie ,,fotowoltaika”. Proszę cierpliwie czekać na oszczędności poprzetargowe.


2017-06-20

Internauta Tomek zapytał:
Temat: Sprzedaż szkoły

Witam. Panie wójcie "wieść gminna głosi" że gimnazjum w Nowej Wsi zostało sprzedane czy może się Pan ustosunkować do tych rewelacji i ewentualnie podać do publicznej wiadomości co się stanie z pieniędzmi za tą transakcje. Dziękuje i pozdrawiam.

Odpowiedź Wójta:
Gimnazjum nie zostało sprzedane – odsyłam do  poprzedniej odpowiedzi w tym temacie.


2017-06-20

Internauta Mieszkaniec zapytał:
Temat: Zarośniete pobocza

Panie Wójcie. Dlaczego nie są zadbane pobocza ulić:3-Maja iPopiełuszki Grabowie. Nie są wykoszone zarośla.Ale widzę że ze ulica 3-Maja do kościoła jest zadbana.Czy Grabowo to inna gmina?.

Odpowiedź Wójta:
W trosce o bezpieczeństwo i estetykę, gmina zleca wykaszanie poboczy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej. Prace są wykonywane w terenach niezabudowanych przez wynajętą w tym celu firmę. W tym roku planujemy wykonać prace na przełomie czerwca/lipca. Pobocza przy miejscach użyteczności publicznej są wykaszane przez pracowników gminnych, zatrudnionych w ramach robót publicznych. W terenach zurbanizowanych, o stan poboczy mieszkańcy winni zadbać we własnym zakresie.


2017-06-20

Internauta Rodzic zapytał:
Temat: gimnazjum

Panie wójcie , skoro sprzedaje pan budynek gimnazjum to mam pytanie gdzie od wrzesnia beda uczyły sie dzieci z wygaszanego gimnazjum, Chyba pan nie ma zamiaru wprowadzic obecnych uczniów gimnazjum do budynku szkoły podstawowej. Gdzie maja być zajęcia sportowe? Kto będzie znów musiał chodzić na drugą zmianę?

Odpowiedź Wójta:
Budynek gimnazjum nie został jeszcze sprzedany.  Rada Gminy Olszewo-Borki podjęła uchwałę o sprzedaży, co nie jest równoznaczne ze sprzedażą. Jeżeli budynek znajdzie swojego nabywcę, to wtedy będziemy rozwiązywali problemy w postawionych przez ,,Rodzica” pytaniach. Z całą pewnością młodzież gimnazjum w Nowej Wsi rozpocznie naukę w swoim budynku na pierwszą zmianę.


2017-06-20

Internauta Ola zapytał:
Temat: Festyn

Panie wujcie kiedy bede dozynki w olszewo borkach i jakie zespoly czy juz cos wiadomo.

Odpowiedź Wójta:
Dożynki w tym roku odbędą się 3 września w msc. Olszewo-Borki. Program dożynek jest dostosowywany do zebranych ofert i możliwości finansowych gminy. Jeszcze nie posiadamy pełnych informacji odnośnie zespołów.


2017-06-14

Internauta Mieszkaniec zapytał:
Temat: Dofinansowanie

Witam, Panie Wójcie odnośnie dofinansowania na panele fotowoltaiczne, zamieścił Pan link z błędem więc nic nie można się z niego dowiedzieć. Jestem jednym z wnioskodawców tego projektu wydaliśmy pieniądze na projekty wstępne i co dalej? Czemu Pan nie odpowiada na wszystkie pytania zadawane drogą "pytania do Wójta"?

Odpowiedź Wójta:
Link został poprawiony. Pozostałe informacje bez zmian.

2017-06-13

Internauta Mieszkaniec gminy zapytał:
Temat: Fotowoltaika

Dzień dobry. Panie Wójcie, dlaczego w zakładce "Gospodarka nisko emisyjna" nie ma informacji w sprawie nie uzyskania dofinansowania na w/w instalacje.

Odpowiedź Wójta:
Wniosek pn.: “Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Olszewo-Borki” (panele fotowoltaiczne) został pozytywnie rozpatrzony na etapie oceny formalnej oraz oceny merytorycznej i uzyskał 67  punktów. Został sklasyfikowany na 18 miejscu listy rankingowej na Mazowszu (więcej na https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-1-odnawialne-zrodla-energii-typ-projektow-infrastruktura-do-produkcji-i-dystrybucji-energii-ze-zrodel-odnawialnych.html)

Dofinansowanie otrzymało 15 wniosków na 68 pozytywnie ocenionych. Zabiegam o możliwość realizacji naszego projektu, wnioskując i prosząc o zwiększenie alokacji na tym działaniu.Tak więc cierpliwie czekamy i mam nadzieję, że projekt będzie realizowany choć z opóźnieniem.

2017-06-08

Internauta Mieszkaniec zapytał:
Temat: Przebudowa drogi 61

Witam. Czy jest jakaś oficjalna wiadomość kiedy zacznie się przebudowa drogi 61 w Nożewie?

Odpowiedź Wójta:
Nie mam nowych informacji w tym temacie. Z ostatnio uzyskanych wynika, że inwestycja nie uzyskała jeszcze prawomocnego pozwolenia na budowę,  w związku z tym czekamy cierpliwie.


2017-06-08

Internauta Waldek z ul. Pisarki zapytał:
Temat: droga na ul. Pisarki

Witam p. Wójcie w nawiązaniu do odpowiedzi w spr.ul Pisarki chciałbym wiedzieć co się stanie jak nie będzie środków unijnych na tą ul. czy dalej będzie pan równał ten "piasek" czy wzmocni pan nawierzchnię, czy jest przygotowana dokumentacja tech.?

Odpowiedź Wójta:
Dokumentacja projektowa jest przygotowana na Państwa ulicę. W bieżącym roku mamy uzgodnione wzmocnienie nawierzchni dobrym materiałem drogowym. Własne środki finansowe nie pozwalają na realizację wielu inwestycji drogowych. Dlatego tam gdzie to możliwe próbuję pozyskać środki zewnętrzne.


2017-06-08

Internauta Rafał zapytał:
Temat: Eternit

Dzień dobry.Panie wójcie- co w sprawie utylizacji eternitu dla tych osób co wymienili dach.Czy jest dofinansowanie takiego czegoś teraz,a może w niedalekiej przyszłości będzie to możliwe? A może ktoś na terenie Gminy się tym zajmuje?

Odpowiedź Wójta:
Dofinansowanie do usuwania (utylizacji) azbestu będzie możliwe w niedalekiej przyszłości. Najpierw musimy wykonać inwentaryzację azbestu i przyjąć jego program usuwania. Firma, która ma nam przygotowuje stosowne dokumenty, uzgodniła termin wykonania do 30 listopada br. Po przyjęciu programu przez Radę Gminy,  będziemy występowali o środki finansowe do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Sprawę prowadzi p. Anna Zalewska – Kmiołek z Referatu Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska naszego urzędu.


2017-06-08

Internauta bożenna zapytał:
Temat: sprawa trawy

Pouczenie przez pracownika Pana urzędu w sprawie wyrzuconej trawy przy posesji Rzemieślniczej 15 Olszewo-Borki nie poskutkowało i nie wywarło żadnego wrażenia na właścicielu posesji, gdyż trawa nadal leży nie zebrana. Oczekiwałam skuteczniejszej interwencji

Odpowiedź Wójta:
Sprawdziłem osobiście i sprawa została rozwiązana. Proszę o pozytywne współżycie sąsiedzkie, ponieważ wiele tematów może być rozwiązanych bez udziału pracowników urzędu. Dobre kontakty sąsiedzkie to wspaniałe owoce i pozytywy np. pomoc sąsiedzka przy odśnieżaniu. Zabiegajmy o te kontakty wzajemnie.


2017-06-08

Internauta rafał zapytał:
Temat: wodociąg zarzecze

panie wójcie, w jednym z postów wyczytałem, żę podpisał pan umowę na budowę wodociągu b. dalszy-przystań (be ulicy zarzecze) czy to oznacza, że mieszkańcy ulicy zarzecze sa dla pana obywatelami "gorszego sortu"? obiecuje pan nam wodociąg przynajmniej od 2012 roku. proszę o konkretną odpowiedź, która należy się wyborcom z ulicy zarzecze, kiedy wreszcie powstanie wodociąg???

Odpowiedź Wójta:
Wszyscy Mieszkańcy z terenu gminy Olszewo-Borki są ważni. IV kwartał tego roku – to termin ogłoszenia przetargu na wykonanie wodociągu na ul. Zarzecze. Termin wykonania planuję do końca czerwca 2018 r. Aktualnie poprawiamy dokumentację projektową, by zasilić Państwa z ujęcia wody w Nowej Wsi (termin wykonania dokumentacji do 31.10.2017r.).


2017-06-08

Internauta mieszkaniec gminy zapytał:
Temat: przydomowa oczyszczalnia ścieków

Chciałabym dowiedzieć się kiedy będą z UG dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków?

Odpowiedź Wójta:
Środki finansowe w budżecie na ten cel są zarezerwowane. Poprawiamy uchwałę dotyczącą udzielania dotacji na przydomowe oczyszczalnie. Proszę dowiadywać się we wrześniu br.


2017-06-05

Internauta Małgorzata zapytał:
Temat: Drzewo

Panie Wójcie 21.05 wysłałam do sekretariat e-mail z prośbą o podcięcie drzewa które znajduje się na poboczu obok mojej działki ,a jego gałęzie opierają się o mój płot.Drzewo to znajduje się przy posesji na ul.Księżycowej 60.Bardzo proszę o wysłanie kogoś na miejsce i ocenienie czy moja prośba jest zasadna .Pozdrawiam

Odpowiedź Wójta:
Informuję, że przeprowadzono wizję lokalną i stwierdzono, iż przedmiotowe gałęzie wchodzą w bezpośrednią styczność z przewodami linii energetycznej. W związku z powyższym sprawę przycięcia przekazano do Rejonu Energetycznego w Ostrołęce. Ponadto złożony został wniosek o pozwolenie na wycięcie problemowego drzewa. Po uzyskaniu stosownej decyzji, przedmiotowe drzewo zostanie niezwłocznie wycięte.


2017-05-29

Internauta Przemek zapytał:
Temat: Pas dla pieszych i rowerzystów

Witam, W miejscowości Łazy miejscami pas dla pieszych jest zasypany i zarośnięty prawie w całości. Droga w tych miejscach jest bardzo zwężona co sprawia zagrożenie. Do kogo mogę się zgłosić by rozwiązać ten problem? Może właściciele posesji powinni uprzątnąć ten pas/chodnik?

Odpowiedź Wójta:
Dziękuję za informację – podejmiemy działania naprawcze we własnym zakresie. Jeżeli problem dotyczy chodnika, to zobligujemy właścicieli posesji sąsiadujących do jego oczyszczenia.


2017-05-29

Internauta bożenna zapytał:
Temat: porządek przed posesją

Informuje że mój sąsiad na ul.Rzemieślniczej 15 Olszewo-Borki skoszoną trawę z swojej posesji wysypuje na pas do chodzenia tj przed swoją posesję(ogrodzenie) Proszę o interwencję w tej sprawie.Trawa gnijąc śmierci.

Odpowiedź Wójta:
Informuję, iż w dn. 24.05.2017r. w rozmowie telefonicznej, pracownik odpowiedzialny za ochronę środowiska pouczył właściciela posesji położonej przy ul. Rzemieślniczej 15 w Olszewie-Borkach, iż skoszoną trawę oraz inne odpady biodegradowalne należy gromadzić w pojemnikach lub workach i wystawiać do odbioru przez firmę odbierającą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, w terminach odbioru odpadów biodegradowalnych wskazanych w harmonogramie.


2017-05-22

Internauta Radosław zapytał:
Temat: Panele fotowoltaiczne

Panie Wójcie do końca marca miała pojawić się informacja w sprawie dofinansowania paneli fotowoltaicznych. Minęła połowa maja i cisza w temacie. Pozdrawiam.

Internauta Tomasz zapytał:
Temat: panele fotowoltaiczne

Panie Wójcie, czy wiadomo już czy gmina otrzymała dofinansowanie na montaż paneli fotowoltaicznych? Decyzja miała zapaść podobno do końca marca.  Pozdrawiam

Odpowiedź Wójta:
Wniosek pn.: “Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Olszewo-Borki” (panele fotowoltaiczne) został pozytywnie rozpatrzony na etapie oceny formalnej oraz oceny merytorycznej i uzyskał 67  punktów. Został sklasyfikowany na 18 miejscu listy rankingowej na Mazowszu (więcej na https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-1-odnawialne-zrodla-energii-typ-projektow-infrastruktura-do-produkcji-i-dystrybucji-energii-ze-zrodel-odnawialnych.html)

Dofinansowanie otrzymało 5 wniosków na 68 pozytywnie ocenionych. Zabiegam o możliwość realizacji naszego projektu, wnioskując i prosząc o zwiększenie alokacji na tym działaniu.Tak więc cierpliwie czekamy i mam nadzieję, że projekt będzie realizowany choć z opóźnieniem.

2017-05-15

Internauta Krystyna zapytał:
Temat: Wodociąg

Czy mogę uzyskać bliższe informacje w sprawie wodociągu w msc. Białobrzeg Dalszy. Czy jest już przybliżona data rozpoczęcia prac i oddania do użytku tego odcinka wodociągu?

Odpowiedź Wójta:
W dniu 4 maja podpisałem umowę na budowę wodociągu Białobrzeg Dalszy – Przystań  (bez ul. Zarzecze, które realizowane będzie odrębną umową). Jak wykonawca rozpocznie prace, zorganizujemy spotkanie informacyjne w altanie w Białobrzegu Dalszym, gdzie poinformujemy mieszkańców o planowanym harmonogramie prac.


2017-05-15

Internauta Mieszkaniec zapytał:
Temat: Lampa

Witam Panie Wójcie mam pytanie odnośnie zeszłorocznych funduszy sołeckich w miejscowości Grabnik z których miała być zakupiona druga lampa solarna na plac wiejski.Prosiłbym o odpowiedź kiedy (wreszcie)zostanie ona zamontowana.

Odpowiedź Wójta:
W okresie jesiennym na przełomie III i IV kwartału br. zostanie zamontowana druga lampa solarna w msc. Grabnik, w ramach środków finansowych Funduszu Soleckiego na 2017 rok . Jesień to okres w którym wykonywane są inwestycje oświetleniowe na terenie naszej gminy.


2017-05-15

Internauta Koros zapytał:
Temat: Ulice w Olszewo-Borkach

Czy wiadomo już jakie ulice będą wykonane w roku 2017?

Odpowiedź Wójta:
W budżecie gminy zaplanowano po 10.000 zł na ul. Chełmońskiego i ul. Chopina. Obecnie wykonujemy dokumentację projektową i zabiegamy o środki finansowe zewnętrzne na ich wykonanie


2017-05-05

Internauta Waldek zapytał:
Temat: droga

Witam! panie Wójcie proszę o informację dotyczącą budowy nawierzchni na ul. Pisarki w Zabrodziu. Równanie "tego piasku" nic nie daje

Odpowiedź Wójta:
Na przebudowę ul. Pisarki w Zabrodziu, będę ponawiał wniosek o pozyskanie pieniędzy unijnych. Jeszcze nie ma ustalonego terminu ponownego naboru z PROW.


2017-05-05

Internauta Zbyszek O. zapytał:
Temat: droga

Panie wójcie proszę podać datę zakończenia wyłaniania wykonawcy drogi przy ul. Świerkowej w Drężewie? Mieszkańcy bardzo się niecierpliwią.

Odpowiedź Wójta:
Szanowny Panie Zbyszku O. jestem już po pierwszych ustaleniach i będziemy finalizowali w maju umowę z wykonawcą. Proszę o cierpliwość – inwestycja będzie zrealizowana.


2017-05-05

Internauta Mieszkanka ul. Piasecznej zapytał:
Temat: Droga

Mam pytanie do pana Wójta-czy jest szansa że na ul.Piasecznej będziemy mieli asfalt.

Odpowiedź Wójta:
Szansa jest i będę o nią zabiegał, niestety w bieżącym roku nie jest zaplanowana przebudowa ul Piasecznej w Zabrodziu.


2017-04-26

Internauta Janek mieszkanka zapytał:
Temat: Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Panie wójcie w większości miejscowości w gminie nie ma kanalizacji. Chciałbym dowiedzieć się jak mogę uzyskać od UG dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków? Kiedy takie dofinansowanie będzie i na jakich zasadach?

Odpowiedź Wójta:
Zapraszam do złożenia oficjalnego pisma – podania, z podaniem lokalizacji. Dofinansowanie jest planowane w wysokości do 2500 zł i uzależnione jest od miejsca zamieszkania.


2017-04-18

Internauta Przyszła mieszkanka zapytał:
Temat: Kanalizacja i droga asfaltowa

Czy są jakieś plany na najbliższą przyszłość odnośnie kanalizacji i drogi asfaltowej w Łazach ul. Zaciszna?

Odpowiedź Wójta:
Pod pojęciem ,,najbliższej przyszłości” określę, że w roku bieżącym i kolejnym (2018), nie ma planów takich inwestycji. Kanalizacja na ul. Zacisznej nie jest planowana.


2017-04-18

Internauta Agnieszka zapytał:
Temat: Bezpański pies

Witam .Pisałam już o psie błąkającym się przy sklepie w Kordowie .Była interwencja ,lecz skończyło się na prubie odłowienia .Pies goni rowerzystów,dusi koty,kury .Ma około 1,5 roku i jest nie szczepiony ...Proszę o załatwienie tej sprawy , ponieważ ludzie mylnie myślą że to pies właścicieli sklepu i przychodzą że skargami .Pozdrawiam i proszę o odpowiedź.

Odpowiedź Wójta:
Przekażę Pani informację do sprawdzenia i ew. odłowienia psa.


2017-04-18

Internauta Mieszkaniec zapytał:
Temat: Nożewo

Kiedy ruszy budowa wodociągu i lewoskrętu w Nożewie?Niech Pan o nas nie zapomina Pnie Wójcie.

Odpowiedź Wójta:
Z wodociągiem czekam na podpisanie umowy o dofinansowanie unijne z PROW – prawdopodobnie w maju br. Po podpisaniu realizujemy przetarg celem wyłonienia wykonawcy. Budowa skrzyżowania (lewoskrętu) i dróg ,,bisowych” wykonywana będzie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Z informacji jaką uzyskałem w piątek 31 marca, prace winny się rozpocząć w czerwcu br.


2017-04-18

Internauta Zbyszek O zapytał:
Temat: Plac zabaw

Muszę poinformować Pana Wójta, że stan placu zabaw w m. Drężewo jest bardzo zły. Korzystanie z części urządzeń stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia dzieci szczególnie tych bawiących się bez opieki dorosłych. Proszę o interwencję zanim dojdzie do nieszczęście.

Odpowiedź Wójta:
Dziękuję za informację – przekażę celem naprawy.


2017-04-18

Internauta Zbyszek O zapytał:
Temat: Nawierzchnia oraz plac zabaw

Panie Wójcie proszę o informację dot. rozpoczęcia budowy nawierzchni przy ul. Świerkowej w Drężewie (na stronie UG nie widzę danych). Pozdrawiam

Odpowiedź Wójta:
Jeszcze nie został wybrany wykonawca.


2017-04-18

Internauta Olga zapytał:
Temat: gaz w Przystani

Panie Wójcie, We wcześniejszym poście pisał Pan, że wystąpiliście z prośbą o rozbudowę sieci gazowej m.in. dla msc. Przystań. Czy jest coś więcej wiadomo w tej sprawie?.

Odpowiedź Wójta:
Nie posiadam nowych informacji.


2017-03-27

Internauta Małgorzata zapytał:
Temat: Dofinansowanie do baterii fotowoltaicznych

Witam, Zwracam się do Pana w sprawie dofinansowania baterii fotowoltaicznych. Do końca lutego mieliśmy dostać odpowiedź na temat konkretów ich montażu, a nadal nic nie wiemy, w dodatku na stronie internetowej również nie ma żadnych informacji. Z góry dziękuje za odpowiedź.

Odpowiedź Wójta:
Gmina Olszewo-Borki otrzymała dn. 8 grudnia 2016r. pisemną informację o pozytywnej weryfikacji formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo-Borki” w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.1  Odnawialne źródła energii. Obecnie trwa ocena merytoryczna przedmiotowego wniosku przez ekspertów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Z informacji telefonicznej uzyskanej z MJWPU wynika iż do końca marca 2017r. ocena ta powinna się zakończyć. Sukcesywnie będziemy informować uczestników projektu o dalszej jego realizacji.


2017-03-21

Internauta AM zapytał:
Temat: wymiana pokrycia dachu

 Witam.Pytając w UG czy muszę zgłaszać wymianę pokrycia dachu z eternitu na blachodachówkę otrzymałam odpowiedź,że nie muszę nic zgłaszać, tylko czekać kiedy będzie można składać wnioski o odbiór eternitu do utylizacji.W jednej z odpowiedzi odpisał Pan,że należy to zgłosić do UG. Jak to właściwie jest? Pozdrawiam.

Odpowiedź Wójta:
Aktualnie opracowujemy program usuwania azbestu na terenie naszej gminy. Wszystkie zmiany dotyczące stanu azbestu (eternitu) muszą zostać zgłoszone do urzędu gminy. Wcześniejsze pytanie nie dotyczyło tematu azbestu.


2017-03-21

Internauta Interesant zapytał:
Temat: Studium uwarunkowań dla gminy Olszewo -Borki i MPZP

Witam Panie Wójcie. Jaki jest przybliżony czas realizacji Studium Uwarunkowań i Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Olszewo-Borki? Pytam, gdyż wielu ludziom w tym i mnie blokowane są inwestycje z braku tego i nie wiadomo jak długo jeszcze będziemy czekać. Proszę więc powiedzieć na jakim etapie są prace i ile czasu to jeszcze może potrwać. Pozdrawiam.

Odpowiedź Wójta:
Samorząd gminy nikomu nie chce ,,blokować” planów inwestycyjnych, jednakże muszą one uwzględniać obecny stan prawny przeznaczenia gruntów. Faktycznie, prace nad ,,studium” trwają już wiele lat i cały czas próbujemy je przyspieszyć, wykonuje nam je ,,Przestrzeń” Pracownia Projektowa s.c z siedzibą w  Warszawie. Zakres prac obejmuje terytorialnie całą gminę. Niezależnie od prowadzonych prac, na poziomie krajowym zmieniają się przepisy środowiskowe i planistyczne, wprowadzone zostały mapy powodziowe, mieliśmy przestój ze względu na planowaną budowę linii 400 KV, należało również przyjąć dokumenty strategiczne na poziomie gminy, których następstwem będą wprowadzone do studium rozwiązania. Stąd proces ten trwa tak długo. Bardzo chcemy, żeby zakończenie prac było w tym roku. Jednakże ze względu na ww. uwarunkowania nie podam konkretnej, ani nawet przybliżonej daty zakończenia.


2017-03-21

Internauta Bartek zapytał:
Temat: Dofinasowanie do przydomowej oczyszczalni

Odpowiedź Wójta: z Dina 02.02.2017 r W bieżącym roku nie została zaplanowana do wykorzystania. To zależy od uruchomienia i pozyskania środków zewnętrznych. Będziemy o to zabiegać i plany mogą ulec zmianie w przypadku ich pozyskania. Panie Wujcie ,czy otrzymalem dofinasowanie do przydomowej oczyszczalni w Łazach ul. Sikorskiego.
Rozpoczecie budowy kanalizacja , jak I jego zakończenie jest bliżej nieokreślone .

Odpowiedź Wójta:
Proszę Pana o osobisty kontakt w tej sprawie.


2017-03-21

Internauta Marzena zapytał:
Temat: równanie dróg

Panie Wójcie w Krukach osiedle kwiatowe drogi są w stanie tragicznym, nie da sie przejechać. Kto będzie finansował naprawy zawieszenia samochodów. Samo równanie nie wystarczy, po deszczu stan będzie tak jak poprzedni. nie można nasypać jakiegoś żwiru?

Odpowiedź Wójta:
Dzisiejszego dnia tj. 20 marca rozpoczęliśmy równanie dróg na terenie naszej gminy.


2017-03-21

Internauta Marcin zapytał:
Temat: Bezpieczeństwo na ulicy Sikorskiego

Chciałbym się dowiedzieć do kogo się zwrócić w sprawie postawienia znaków lub oznaczenia terenu zabudowanego na ulicy Sikorskiego. Bardzo często łamane są tu przepisy ruchu drogowego dotyczące prędkości jak też poruszania się po tej drodze samochodów ciężarowych. Czy była by możliwość częstszych kontroli. Zacznie się wiosna rodziny z dziećmi bardzo wybierają się w tą piękną okolice no i niestety motocykle scigające się po tej drodze.

Odpowiedź Wójta:
Policja jest właściwym organem do prowadzenia kontroli. Zgłaszaliśmy Państwa drogę (ul. Sikorskiego) do częstszych kontroli – zgłosimy ponownie.


2017-03-21

Internauta someone zapytał:
Temat: Ul.Chopina

Kiedy będzie rozpoczęta budowa drogi na ul.Chopina ?,obecny stan to słaby żart zapraszam aby się pośmiać. Pozdrawiam

Odpowiedź Wójta:
Prace planowane są  po uzyskaniu dokumentacji projektowej (termin wykonania dokumentacji do 30.06.2017r.). Finansować prace planujemy w okresie dwuletnim. Proszę nie komentować – nie jest to śmieszne i nikt nie planuje się śmiać. Dróg żwirowych na terenie naszej gminy mamy ogrom i większość z nich po okresie zimowym wygląda podobnie.


2017-03-13

Internauta Halina zapytał:
Temat: zmiana

Dzień dobry.Panie Wójcie czy zmieniając samo pokrycie dachowe (blachodachówkę) muszę zgłaszać coś w gminie.jak tak to gdzie muszę się zgłosić.

Odpowiedź Wójta:
Jeśli zmiana dotyczy wymiany pokrycia z  blachodachówki to nie ma potrzeby dokonywania zgłoszenia w Urzędzie Gminy, w przypadku zmiany pokrycia z eternitu np. na blachodachówkę  fakt ten zgłosić do Wydziału Ochrony Środowiska w U. G.


2017-03-06

Internauta Mirek zapytał:
Temat: Równanie dróg

Prosimy o równanie dróg. Kruki Osiedle Kwiatowe.

Internauta mieszkanka zapytał:
Temat: równanie dróg

Witam. Szanowny Panie Wójcie czy drogi w miejscowości Kruki konkretnie osiedle tzw. kwiatowe (ulice bławatkowa,tęczowa itd.) zostaną w najbliższym czasie wyrównane? niestety po zimie i roztopach droga po raz kolejny jest prawie nieprzejezdna.

Odpowiedź Wójta:
W drugim tygodniu marca sprawdzimy stan dróg i w miarę dobrych warunków pogodowych rozpoczniemy naprawy i równanie.


2017-03-06

Internauta Wiola i Łukasz zapytał:
Temat: Pdziękowania dla GOPS-u

Chcemy podziękować paniom które zajmują się 500+ za miłą i fachową pomoc przy wypełnieniu wniosków. Pozdrawiamy młodzi rodzice

Odpowiedź Wójta:
Dziękuję! Przekażę podziękowania do GOPS-u.


2017-03-06

Internauta Agnieszka zapytał:
Temat: Szkoły po nowemu

Czy będzie jakaś oficjalna informacja na temat nowej sieci szkół na terenie gminy.

Odpowiedź Wójta:
Będzie oficjalna informacja. Zostanie przedstawiona na posiedzeniu komisji rady gminy dnia 22 marca br. i podana do wiadomości publicznej.


2017-02-27

Pytanie:
Pytania dotyczące odśnieżania dróg i chodników. 

Odpowiedź Wójta:
Natura i przyjazna, wiosenna aura pogodowa, wyprzedziła moje odpowiedzi na problemy dotyczące odśnieżania. Dokładaliśmy starań by zapewnić przejezdność dróg i odśnieżanie chodników. Wiele sygnałów, które dotarło do mnie z Państwa strony przyjmiemy do realizacji na nowy okres zimowego utrzymania. Nie rozwiążemy wszystkich problemów i niedogodności zimowych. Wniosek, który nasuwa mi się z wielu Państwa wystąpień w zakresie odśnieżania chodników – po co budować chodniki, przecież trzeba je odśnieżać. Obiecuję, że będziemy budować nowe chodniki. Zawsze będą jednak głosy osób niezadowolonych, jeżeli nie wszyscy mieszkańcy właściwie zaangażują się w utrzymanie chodników.


2017-02-27

Internauta Anna W zapytał:
Temat: Gaz ziemny

Dzień dobry W związku z częstymi przekroczeniami pyłu zawieszonego, chciałam się zapytać czy Gmina Olszewo Borki wystąpi lub wystąpiła do Gazowni z pytaniem o możliwość doprowadzenia gazu ziemnego do Nowej Wsi i okolicznych miejscowości.

Odpowiedź Wójta:
Wystąpiliśmy pismem z dn. 13.02.2017r. z prośbą o rozbudowę sieci gazowej w dla msc. Antonie, Kordowo, Nakły, Nowa Wieś, Przystań.


2017-02-27

Internauta Mieszkaniec zapytał:
Temat: planowanie zbierania azbestu

,,Jak jeden planował p... to wziął i się ..., wyszło wiecie co.Tak i z tym azbestem kiedy wreszcie bo cały czas tylko plany??? Jakaś konkretna odpowiedź.”

Odpowiedź Wójta:
Proszę o zachowanie kultury słowa w Państwa wystąpieniach.
W tym roku program będzie uruchomiony, działania wyglądają następująco:
1 – wyłonienie wykonawcy na opracowanie programu usuwania azbestu (jesteśmy po analizie rynku, wpłynęły 4 oferty);
2 – przeznaczenie środków w budżecie gminy (sesja rady gminy w m-cu marcu);
3 – wykonawca opracowuje program usuwania azbestu (3 do 6 m-cy);
4 – złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (dotacja w wysokości 80% w 2017r.);
5 – składanie wniosków przez mieszkańców na utylizację azbestu do naszego urzędu (realizacja w każdym roku).


2017-02-27

Internauta Mieszkaniec zapytał:
Temat: Parking na ul.Broniewskiego.

Sz.Panie Wójcie bardzo prosiłbym o interwencję w sprawie parkowania samochodów na chodnikach ulicy Broniewskiego w Olszewie-Borkach.Właściciele domów mają w nosie zakaz po lewej stronie ulicy a skoro znaku nie ma po prawej to uważają że chodnik jest ich własnością.Dzieci idąc do szkoły muszą schodzić na jezdnię niewiele potrzeba żeby komuś stało się nieszczęście. Bardzo proszę o interwencję choćby w Policji bo sytuacja z roku na rok jest coraz gorsza.  

Odpowiedź Wójta:
Wystąpiliśmy z wnioskiem do policji o częstsze kontrole.


2017-02-27

Internauta Zainteresowany zapytał:
Temat: Droga do szkoły w Przystani

Sz.P. Wójcie, czy mógłbym uzyskać informacje kiedy powstanie droga asfaltowa do szkoły w miejscowości Przystań

Odpowiedź Wójta:
Podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie na dofinansowanie tego zadania określa termin do końca 201 7r. Przetarg ogłoszony na realizację tego zadania nie pozwolił wyłonić wykonawcy – unieważniony w dniu 23.02.2017 r. W związku z tymi kłopotami nie wykluczam możliwości wydłużenia realizacji do końca czerwca 2018 r.


2017-02-27

Internauta Anna zapytał:
Temat: remont Urzędu Gminy

Panie Wójcie, w telewizji jest zapowiedź remontu budynku Urzędu Gminy z podkreśleniem jak to pilnie wymaga napraw. A zaraz obok jest budynek Szkoły Podstawowej, który wygląda zdecydowanie gorzej i zdecydowanie bardziej potrzebuje remontu. W szkole uczą się nasze dzieci, mamy o nie dbać, a się okazuje, że ważniejsi są urzędnicy. Może tak ściągniemy telewizję, żeby pokazać i porównać budynek szkoły, stojący zaraz OBOK, może to przyspieszy decyzję i sam remont 

Odpowiedź Wójta:
Remontu wymagają oba budynki wskazane przez Panią. Budynek szkoły podstawowej wygląda gorzej z zewnątrz, natomiast lepiej w środku – odwrotnie niż urząd gminy. Każdego roku wykonujemy prace remontowe w szkole podstawowej. Zmiany w organizacji oświaty powodują, że plany dotyczące przebudowy i gruntownego remontu budynku szkoły podstawowej mszą zostać zweryfikowane o fakt wygaszania (likwidacji) gimnazjum i konieczność zagospodarowania tego budynku.


2017-02-02

Internauta Mieszkaniec zapytał:
Temat: Dofinansowanie

Proszę odnieść się do tego wpisu:Odpowiedź Wójta:
Informuję, że nie Gmina Olszewo-Borki nie prowadzi obecnie naboru wniosków o dofinansowanie do wymiany kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe, lub opalne biomasą ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.Moje pytanie. Skoro pan nie prowadzi naboru dofinansowania to dlaczego mieszkańcy mają tracić po kilka tysięcy z tego tytułu że Pan blokuje dofinansowanie.

Odpowiedź Wójta:
W odpowiedzi na wszystkie pytania, wystąpienia i informację dotyczące wymiany kotłowni, jakie płyną od mieszkańców. Nikomu nie blokowałem ani nie blokuję otrzymania dofinansowania. Jeszcze w ubiegłym roku tj. 2016 można było składać bezpośrednio wnioski przez mieszkańców do WFOSiGW. Dlaczego Państwo z tego nie skorzystaliście? Gmina Olszewo-Borki realizuje wiele działań dla mieszkańców, które poprawiają środowisko naturalne oraz komfort życia takich jak: budowę sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych, budowę i wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu led. Posiadamy program dofinansowania do budowy oczyszczalni przydomowych dla mieszkańców. W bieżącym roku planujemy uruchomić program usuwania azbestu. Prowadzimy kolosalne działanie, jakim jest wniosek pn.: ,,Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Olszewo-Borki", złożony do RPO WM na lata 2014-2020, który zakłada budowę instalacji fotowoltaicznych dla 151 mieszkańców oraz budowę kotłowni na powietrzne pompy ciepła w budynkach użyteczności publicznej. Kwota wsparcia wynosi 80% kosztów kwalifikowanych, a całość zamyka się kwotą ponad 7,1 mln zł. Wymaga to od nas zaangażowania wielu sił i środków w latach 2017/2018. Nasz wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i czekamy na ocenę merytoryczną. Po jego uruchomieniu i wybraniu wykonawcy, zaplanuję możliwość podjęcia w 2018r. wymiany kotłowni z dofinansowaniem WFOŚiGW.


2017-02-02

Internauta Mieszkaniec zapytał:
Temat: Problem z psami

Panie wójcie, proszę o interwencję właściwych służb odnośnie biegających luzem psów,które mają właściciela,a stwarzają zagrożenie, ul.Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego.

Odpowiedź Wójta:
Właściwą służbą jest policja. Zgłosimy Pana informację.


2017-02-02

Internauta Bogumiła zapytał:
Temat: Odbiór eternitu

Witam panie wójcie kiedy będzie odbierany eternit bo mam na podwórku i nie wiem co mam z nim zrobić a pytam się z koleji po raz czwarty i proszę o konkretną odpowiedź.Pozdrawiam.

Internauta Mieszkaniec zapytał:
Temat: Dofinansowanie usunięcia zabestu

Panie Wójcie.Prezydent Ostrołęki organizuje dofinansowanie do wymiany pokryć dachowych, zawierających azbest z budynków osób fizycznych.Zakres obejmuje:- demontażu pokrycia lub wyrobów zawierających azbest, - transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia, - unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest. Czy w naszej gminie też będzie dofinansowanie i kiedy?.

Odpowiedź Wójta:
W tym roku planujemy uruchomić program usuwania azbestu. Proszę śledzić nasze informacje lub zgłosić chęć otrzymywania powiadomień tzw. sms-em. Będziemy o tym Państwa informować.


2017-02-02

Internauta Łazy zapytał:
Temat: Kanalizacja

kiedy będzie kanalizacja w Łazach ul Sikorskiego

Odpowiedź Wójta:
W bieżącym roku nie została zaplanowana do wykorzystania. To zależy od uruchomienia i pozyskania środków zewnętrznych. Będziemy o to zabiegać i plany mogą ulec zmianie w przypadku ich pozyskania.


2017-02-02

Internauta Mieszkanka zapytał:
Temat: Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej

Witam. Jestem osobą bardzo tolerancyjną ale prosiła bym o rozmowę z pracownikami Ośrodka Opieki Społecznej te Panie zachowują się jakby za karę tam pracowały. Są niemiłe, śmieją się pod nosem jak źle wniosek wypisałam a chyba są do tego żeby pomóc a nie się naśmiewać.

Odpowiedź Wójta:
Jeżeli Pani czuła się urażona nietaktownym zachowaniem pracowników, to na przyszłość proszę zgłaszać to bezpośrednio Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w  celu wyjaśnienia sprawy. Dotychczas nie było zastrzeżeń do pracowników GOPS w Olszewie-Borkach przyjmujących wnioski. Zwrócę na to uwagę.


2017-01-30

Internauta Mariusz zapytał:
Temat: Fotowoltaika

Witam Ma pytanie czy można się jeszcze zapisać do projektu budowy paneli fotowoltaicznych.

Odpowiedź Wójta:
Niestety nie. Nabór deklaracji mieszkańców został zamknięty w sierpniu 2016r. Na podstawie złożonych deklaracji został opracowany wniosek o dofinansowanie i obecnie oczekujemy na decyzję o jego przyznaniu.


2017-01-20

Internauta Michal zapytał:
Temat: Odsniezanie

Witam serdecznie. Proszę o zmobilizowanie właścicieli posesji na Borach oraz swoich pracowników do odśnieżania. Mamy ładne ulice chodniki tylko sek w tym że nikt nie odśnieżanie. Nie można na spacer iść bo jest lód i śnieg. Najgorzej jest na drodze do kościoła z wyslizganym chodnikiem przy przedszkolu. Czy kiedykolwiek ktoś został za to nieodsniezanie grzywnę w tym roku. Wydaje mi się że szlachta z Borek za nic ma obowiązki które na nich spoczywaja

Internauta Krystyna zapytał:
Temat: Lód na ulicy i śnieg na chodnikach

Chciałabym złożyć zażalenie na pracę gminy dot lodu na ulicach. Ulice są nie posypane, jest ślisko. Codziennie zawożę dziecko do przedszkola i odbieram. Pod przedszkolem jest po prostu lodowisko. Jest ani nie odśnieżone, ani nie posypane. Spacer chodnikimi to katorga. Właściciele posesji wogole nie odśnieżają chodników. Proszę aby gmina zajęła się tą sprawą !

Odpowiedź Wójta:
Dziękuję za zgłoszenie – zajmiemy się tym problemem.


2017-01-20

Internauta Andrzej zapytał:
Temat: Kosze na śmieci

Czy kosze na śmieci obowiązują wszystkich mieszkańców? Bo zaobserwowlem ze przy ulicy Szymanowskiego nie wszystkich to dotyczy. Ma Pan możliwość sprawdzenia kto posiada umowy wywozu odpadów.

Odpowiedź Wójta:
Kosze na śmieci lub worki do gromadzenia odpadów – rada gminy przyjęła taki system gromadzenia odpadów.
Sprawdzimy Pana zgłoszenie – całą ul. Szymanowskiego.


2017-01-20

Internauta Mieszkaniec zapytał:
Temat: Odśnieżania chodników

Panie Wójcie, czy właścicieli posesji obowiązuje odśnieżanie chodników a w szczególności właścicieli pizzeri przy ul. Średniej którzy z chodnika zrobili prywatny parking a na chodniku jest lodowisko. Przez zastawiony przez samochody chodnik trzeba iść droga która również wygląda jak lodowisko

Odpowiedź Wójta:
Zdecydowanie tak – dla odśnieżania chodników. Kwestia przejścia chodnikiem zastawionego przez samochody osobowe, to już zadanie dla policji – również zgłosimy ten problem.


2017-01-20

Internauta łazy zapytał:
Temat: ul. Sikorskiego

Jak co roku wraca sprawa ul. Sikorskiego Kruki-Łazy, asfalt pokryty lodem, na łyżwach można jeździć. Proszę o regularne posypywanie drogi, i może w końcu uregulować sprawę jeżdżących środkiem drogi i rozjeżdżających pobocza tirów. 

Odpowiedź Wójta:
Dokładamy starań do utrzymania przejezdności dróg gminnych. Warunki pogodowe są trudne dlatego proszę o rozważną jazdę. Sprawę tirów zgłosimy na policję.


2017-01-18

Internauta MARZENA zapytał:
Temat: Dofinansowanie na wymianę starego pieca na kocioł gazowy

Dzień dobry czy w naszej gminie można składać wnioski na dofinansowanie wymiany starego pieca na kocioł gazowy? Jeżeli tak to do kiedy.  

Odpowiedź Wójta:
Informuję, że nie Gmina Olszewo-Borki nie prowadzi obecnie naboru wniosków o dofinansowanie do wymiany kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe, lub opalne biomasą ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Aktualnie realizujemy projekt dotyczący budowy instalacji fotowoltaicznych dla blisko 200 budynków na terenie naszej gminy. W przypadku uruchomienia nowych projektów i naboru wniosków z zakresu ochrony środowiska, będziemy informować mieszkańców na bieżąco.


2017-01-18

Internauta Sławek zapytał:
Temat: żużyte opony

gdzie mogę oddać zuzyte opony

Odpowiedź Wójta:
Zużyte opony odbierane są przez wykonawcę w terminach odbioru odpadów wielkogabarytowych, tj. 27 maja br. (sobota) i 28 października br. (sobota). Opony należy wystawić przed ogrodzenie budynku mieszkalnego.


2017-01-18

Internauta Krzysiek zapytał:
Temat: odpady komunalne

Panie Wójcie mam pytanie kiedy zostaną podane stawki za wywóz odpadów za 2017 rok. pozdrawiam.  

Odpowiedź Wójta:
Stawki z tytułu wywozu odpadów komunalnych są takie same jak w zeszłym roku, raty kwartalne wynoszą: odpady selektywne (segregowane), gospodarstwo domowe do 2 osób - 54,00 zł, gospodarstwo domowe liczące 3 i więcej osób - 90,00 zł, gospodarstwo domowe posiadające Kartę Wielkiej Rodziny - 45,00 zł, odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny (zmieszane), każde gospodarstwo domowe - 150,00 zł.


2017-01-18

Internauta M zapytał:
Temat: W

Dzień dobry Proszę o informację czy będzie doprowadzony gaz ziemny do Nowej Wsi? Jeśli tak to w jakim okresie czasu można się tego spodziewać? Biorąc pod uwagę obecną sytuację zanieczyszczenia powietrza w naszym kraju gmina powinna poczynić daleko idące kroki do poprawy jakości powietrza poprzez eliminację PM10.  

Odpowiedź Wójta:
Nie posiadam nowych informacji w tym temacie.


2017-01-18

Internauta Mieszkaniec zapytał:
Temat: MPK

Panie Wójcie. Firma MPK powinna udostępnić własne kosze i problem z uszkadzaniem koszy sam zniknie. Następny jest problem z dostarczeniem harmonogramu. Wrzucali kiedyś do brudnego kosza a w tym roku nie mamy. Każdy ma skrzynkę na listy i tam powinni zostawiać. Nie każdy może i ma Internet aby sprawdzać harmonogram odbioru. Czy mamy do mobilności dopłacać? 

Odpowiedź Wójta:
Informuję, iż wykonawca realizujący odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Olszewo-Borki, tj. Konsorcjum firm RDF Sp. z o.o., MPK Pure Home Sp. z o.o. sk, nie był zobowiązany do zapewnienia pojemników dla mieszkańców. Każdy mieszkaniec we własnym zakresie jest do tego zobowiązany. Wykonawca zapewnienia worki do selektywnej zbiórki odpadów. Jednocześnie informuję, że informacja nt. terminu pierwszego odbioru odpadów w roku 2017 została zamieszczona na stronie internetowej tut. urzędu, przekazana sołtysom do wywieszenia w poszczególnych sołectwach. Harmonogram odbioru odpadów dostępny jest na stronie internetowej naszego urzędu oraz na zlecenie wykonawcy, był również dostarczany mieszkańcom za pośrednictwem Poczty Polskiej. Dostępny jest także w naszym urzędzie.


2017-01-18

Internauta mieszkaniec zapytał:
Temat: komunikacja

Panie wójcie chcieliśmy zapytać o transport publiczny autobusowy np MPK który miał być od początku 2017 zgodnie z przepisami o których pan mówił w 2016 r .chodzi o Białobrzeg Bliższy

Odpowiedź Wójta:
Rozumiem, że pytanie dotyczy transportu publicznego, w tym kursowania autobusów MZK. Przepisy nie weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i rada gminy nie zajmowała się tą sprawą. Obecnie w Białobrzegu Bliższym funkcjonuje transport publiczny oparty o realizację dowozu do szkół oraz kursy prywatnych przewoźników.


2017-01-09

Internauta Mieszkańcy Białobrzeg Blizszy zapytał:
Temat: Biegające psy

Panie Wójcie mamy takie pytanie -Co mozemy uczynić w sprawie biegających luzem psów w okolicach zabudowań 18A,20 i 21,jak rownież na poczatku wsi pies masci rudy niewiadomo czyj.Psy owe są zagrozeniem dla pieszych rowerzystów jak równiez i aut Co z tym problemem zrobic

Odpowiedź Wójta:
W przypadku psów, które stanowią zagrożenie dla pieszych i rowerzystów a nie ustalimy właściciela – zostaną odłowione.


2017-01-09

Internauta Ania zapytał:
Temat: odśnieżanie Białobrzeg Bliższy

Panie Wójcie kto odpowiada za odśnieżanie drogi w Białobrzegu Biższym?

Odpowiedź Wójta:
Główna droga – ul. Omulewska jest w zarządzie Powiatu Ostrołęckiego, pozostałe są drogami gminnymi.


2017-01-09

Internauta pawel zapytał:
Temat: rozny

paniewojcie dlaczego oni tak piszo wszyscy do wojta niech postawio sie w pana sytuacji i sobie dadzo odpowiedz pozdrawiam panie wucie

Odpowiedź Wójta:
Jest to jedna z form komunikacji i taką przyjąłem by ułatwić kontakt ze mną. Pocieszę Pana, że nie wszystkie odpowiedzi na pytania znajdują się na naszej stronie internetowej. Serdecznie pozdrawiam wszystkich internautów.


2017-01-09

Internauta BOŻENA zapytał:
Temat: Droga

Mam pytanie :kiedy będzie wznowiona droga pomiędzy ulicą Waltera a Piaseczną w Zabrodziu czy Wójt może boi się właścicielki terenu przez który ta droga przechodzi bo z nią nawet policja sobie nie radzi.

Odpowiedź Wójta:
Droga była wytyczana – sprawdzimy jej przejezdność.


2017-01-09

Internauta ja zapytał:
Temat: Zagrożenie -psy

W białobrzegu Blizszym biegają luzem psy Przy posiadłosci 18A,20 ,21 Jest to zagrożenie dla piszych ,rowerzystow jak rownież aut Co z tym tematem ????

Odpowiedź Wójta:
Zgłosimy na policję do sprawdzenia i pouczenia mieszkańców.


2017-01-09

Internauta kazimiera zapytał:
Temat: odpady komunalne

Kiedy będzie znany harmonogram wywozu śmieci w gminie Olszewo Borki?czy zawsze wiadomość na ten temat musi być podawana w ostatniej chwili?

Odpowiedź Wójta:
Harmonogram dostępny jest na naszej stronie internetowej oraz był przekazywany przez firmę MPK podczas ostatniego odbioru odpadów.


2017-01-09

Internauta Mieszkanka zapytał:
Temat: Studium uwarunkowań dla gminy Olszewo -Borki i Zagospodarowania przestrzennego.

Witam Mam pytanie odnośnie Studium uwarunkowań dla gminy Olszewo -Borki i Zagospodarowania przestrzennego. Kiedy zostanie uchwalone, w rozmowie przeprowadzonej w lutym twierdził Pan, że zatwierdzenie studium będzie koniec roku. Koniec roku już jest a o studium nic nie wiadomo. Czy nie uważa Pan, że to już za długo trwa, wstrzymuje Pan przez to wiele inwestycji mieszkańcom,czy chociażby sprzedaży działki pod inwestycje my na Pana głosowaliśmy i miało być tak dobrze.

Odpowiedź Wójta:
Prac nad studium trwają długo i zgadzam się w tym względzie z Panią. Mogę zapewnić, że prace nie zostały zaniechane. Niestety zmiany przepisów prawnych powodują wydłużenie naszych prac. Proszę pamiętać, że dokończenie naszych prac nad studium zagospodarowania przestrzennego, nie spowoduje możliwości sprzedaży działki pod inwestycje. Do tego będzie potrzebna jeszcze zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego, która spowoduje zmianę przeznaczenia konkretnej działki.


2017-01-09

Internauta janek zapytał:
Temat: Drogi żwirowe

Panie Wójcie, z tym równaniem dróg zapraszam do Mostowa. Zgłaszałem do Sołtysa i nie ma odzewu

Odpowiedź Wójta:
Żwirowanie dróg – wszystkie działania już na wiosnę. W Mostowie planujemy budować sieć kanalizacji sanitarnej – złożyliśmy wniosek o środki unijne do PROW. Wyniki naszych starań będą znane na przełomie lipca sierpnia br. Jeżeli otrzymamy środki zewnętrzne to budowę kanalizacji planujemy na przełomie 2017/2018r. Po jej wybudowaniu można planować budowę drogi asfaltowej.

Hydroquinone and retin a cream buy retinol cream
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

Akceptuj pliki cookie dla tej strony.

EU Cookie Directive Module Information