11.jpg21.jpg31.jpg41.JPG51.JPG52.jpg

Państwowa Komisja Wyborcza

Aktualne Informacje Wyborcze

Aktualne Informacje Wyborcze zamieszczane w BIP

Kalendarz wyborczy

Wybory Samorządowe 2018

Dokumenty

Dokumenty dla komitetów wyborczych

Informacja GKW

Gminna Komisja Wyborcza w Olszewie-Borkach informuje o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

 

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej

Gminna Komisja Wyborcza w Olszewie–Borkach, powołana Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 11 września 2018r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Olszewie-Borkach, do przeprowadzenia wyborów, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku, mająca swoją siedzibę w Urzędzie Gminy w Olszewie – Borkach przy ul. Broniewskiego 13 pok. 31 (sala konferencyjna na poddaszu), w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na wójta gminy, pełni dyżur w następujących dniach:

Czytaj więcej...

Informacja GKW

Gminna Komisja Wyborcza w Olszewie-Borkach informuje, iż zakończyła proces rejestracji kandydatów na radnych do Rady Gminy Olszewo-Borki. Dokonano zgłoszeń 60 kandydatów w 15 okręgach wyborczych przez 9 uprawnionych komitetów wyborczych. Do dnia 26 września 2018r. Gminna Komisja Wyborcza przyjmuje zgłoszenia kandydatów na wójta. Zgodnie z kalendarzem wyborczym stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 13 sierpnia 2018 r. (Dz.U. poz. 1561) w terminie do 30 września 2018r. zostaną nadane numery dla list komitetów wyborczych. Następnie w terminie do 6 października 2018r. zostaną rozplakatowane obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych i na wójtów. Informujemy, iż drogą telefoniczną nie udzielane są informacje w zakresie zarejestrowanych kandydatów na radnych. 

Informacja GKW w Olszewie-Borkach z dnia 28.09.2018r.

Gminna Komisja Wyborcza w Olszewie – Borkach, powołana Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 11 września 2018r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Olszewie-Borkach, do przeprowadzenia wyborów, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku, na podstawie art. 410 §7 ustawy z dn. 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018r. poz. 7754 ze zm.) informuje iż dnia 1 października 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Olszewie – Borkach przy ul. Broniewskiego 13 (sala konferencyjna na parterze), przeprowadzi losowanie numerów listom kandydatów. Nieobecność osoby zgłaszającej listę nie wstrzymuje losowania.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07