1.jpg2.jpg3.jpg4.JPG5.JPG

Analiza rynku - Wymiana okien i drzwi w remizo-świetlicy w msc. Zabiele Wielkie

Przedmiotem zamówienia jest wymiana okien i drzwi w remizo-świetlicy w msc. Zabiele Wielkie (budynek położony na działce oznaczonej nr ew. 273 pod adresem Zabiele Wielkie 27) w następującej ilości...

Czytaj więcej...

Wykonanie i montaż altany drewnianej na plac zabaw w msc. Białobrzeg Dalszy i Żebry – Wierzchlas

Wykonanie i montaż altany drewnianej na plac zabaw w msc. Białobrzeg Dalszy i Żebry – Wierzchlas. Zamówienie realizowane na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), niniejsze postępowanie ma na celu spełnienie zasady konkurencyjności.
Czytaj więcej...

Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw w msc. Działyń, Kordowo, Nożewo, Rataje, Żebry-Ostrowy

Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw w msc. Działyń, Kordowo, Nożewo, Rataje,  Żebry-Ostrowy. Zamówienie realizowane na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), niniejsze postępowanie ma na celu spełnienie zasady konkurencyjności.
Czytaj więcej...

Analiza rynku - wykonanie ogrodzeń

Gmina Olszewo-Borki zaprasza do złożenia oferty cenowej w ramach procedury zapytania ofertowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30.000 euro na zadania realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego zgodnie z poniższym opisem przedmiotu zamówienia
Czytaj więcej...

Analiza rynku - na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

Gmina Olszewo – Borki zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Antonie, Drężewo, Kruki, Łazy, Nowa Wieś, Olszewo-Borki, Zabrodzie, Żebry Ostrowy II, Gmina Olszewo - Borki”.
Czytaj więcej...

Analiza rynku - dostawa materiałów biurowych

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę materiałów biurowych o wartości nie przekraczającej równowartości w polskich złotych brutto 30.000 euro. Zapytanie ofertowe prowadzone jest  w rozumieniu art 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.)
Czytaj więcej...

Analiza rynku - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Olszewo-Borki

Gmina Olszewo – Borki zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na zadanie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Olszewo-Borki”

 

Czytaj więcej...

Analiza rynku - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

Gmina Olszewo – Borki zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na Budowę oświetlenia ulicznego w msc. Kruki gm. Olszewo - Borki”.

Czytaj więcej...

Analiza rynku - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

Gmina Olszewo – Borki zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na Rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej z Przedszkolem w Nowej Wsi gm. Olszewo - Borki”

Czytaj więcej...

Analiza rynku - Zakup i montaż czterech zestawów urządzeń do ćwiczeń

Gmina Olszewo-Borki zaprasza do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej niższej niż równowartość w złotych polskich kwoty 30.000,00 euro, obliczona na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1692).

Czytaj więcej...

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

Akceptuj pliki cookie dla tej strony.

EU Cookie Directive Module Information