11.jpg21.jpg31.jpg41.JPG51.JPG52.jpg

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego

Wójt Gminy Olszewo-Borki ogłasza przetarg nieograniczony na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy Olszewo-Borki.

Czytaj więcej...

Analiza rynku - Oznakowanie szlaków turystycznych

Gmina Olszewo – Borki zaprasza do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej niższej niż równowartość w złotych polskich kwoty 30.000,00 euro, obliczona na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1692).

Czytaj więcej ...

Analiza rynku - opracowanie uproszczonego studium wykonalności

Gmina Olszewo – Borki zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie uproszczonego studium wykonalności z analizą finansową dla projektu zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 Działanie 6.2 Turystyka.

Czytaj więcej...

Analiza rynku - Pielgrzymki autokarowe Częstochowa i Licheń 2014

Gmina Olszewo-Borki zaprasza do złożenia ofert na:„Pielgrzymki autokarowe Częstochowa i Licheń 2014”

 

Czytaj więcej...

Analiza rynku - pełnienie funkcji inspektora nadzoru

Gmina Olszewo – Borki zaprasza do złożenia oferty cenowej na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn.: ,,Budowa drewnianej wiaty grillowej wraz z wiszącym grillem, stołami i ławami oraz budowa drewnianego budynku gospodarczego na sprzęt turystyczny w msc. Przystań.”

Czytaj więcej...

Drugi przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż autobusu

Gmina Olszewo-Borki ogłasza drugi przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż AUTOBUSU SZKOLNEGO AUTOSAN H9-21.41

 

Czytaj więcej...

Analiza rynku - Organizacja imprez towarzyszących oraz ich promocja i reklama

Gmina Olszewo – Borki zaprasza do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej niższej niż równowartość w złotych polskich kwoty 14.000,00 euro, obliczona na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r.

Czytaj więcej...

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach zaprasza do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości w złotych polskich kwoty 14.000 euro na Zakup i dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach

Czytaj więcej...

Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż autobusu

Gmina Olszewo-Borki ogłasza przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż AUTOBUSU SZKOLNEGO AUTOSAN H9-21.41


Czytaj więcej...

Przetarg nieograniczony

Wójt Gminy Olszewo-Borki ogłasza przetarg nieograniczony na "Budowa drewnianej wiaty grillowej wraz z wiszącym grillem, stołami i ławami oraz budowa drewnianego budynku gospodarczego na sprzęt turystyczny w msc. Przystań"
Czytaj więcej...

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07