11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Informacja w sprawie planu sieci szkół podstawowych w gminie Olszewo-Borki od 1 września 2017 roku

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową, uczniowie klas I–VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami odpowiednich klas ośmioletniej szkoły podstawowej.

 

W konsekwencji powyższego z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum, a na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy I dotychczasowego gimnazjum.

Gmina Olszewo-Borki jest organem prowadzącym dwa samodzielnie funkcjonujące gimnazja publiczne, które z dniem 31 sierpnia 2019 roku zostaną wygaszone poprzez zaprzestanie naboru.

 

Plan sieci szkół podstawowych od 1 września 2017 r.1. Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Olszewie-Borkach

ul. Władysława Broniewskiego 17, 07-415 Olszewo-Borki

Obwód szkolny obejmuje miejscowości: Białobrzeg Bliższy, Dobrołęka, Drężewo, Grabowo, Kordowo, Kruki, Łazy, Nakły, Nożewo, Olszewo-Borki, Siarki, Stepna Stara, Stepna-Michałki, Żebry-Ostrowy, Żebry-Perosy, Żebry-Sławki, Żebry- Stara Wieś, Żebry-Żabin, Żerań Duży, Żerań Mały.

2. Publiczna Szkoła Podstawowa z Przedszkolem w Nowej Wsi

Nowa Wieś, ul. Szkolna 1A, 07-416 Olszewo-Borki

Obwód szkolny obejmuje miejscowości: Działyń, Grabnik, Mostowo, Nowa Wieś, Rżaniec, Skrzypek, Zabiele Wielkie, Zabiele-Piliki, Żebry-Chudek, Żebry-Wierzchlas.

3. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Antoniach

Antonie, ul. Szkolna 6, 07-410 Ostrołęka

Obwód szkolny obejmuje miejscowości: Antonie, Zabrodzie.

4. Szkoła Podstawowa w Grabówku

Grabówek 20, 07-416 Olszewo-Borki,

Obwód szkolny obejmuje miejscowości: Grabówek, Mostówek, Rataje.

5. Szkoła Podstawowa w Przystani

Przystań 33, 07-416 Olszewo-Borki

Obwód szkolny obejmuje miejscowości: Białobrzeg Dalszy, Chojniki, Przystań, Wyszel.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!