11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Spotkanie w msc. Drężewo

W związku z realizacją inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej  i kanalizacji sanitarnej z przyłączami  w msc. Drężewo, gm. Olszewo – Borki”  ,Gmina Olszewo – Borki informuje, że w dniu 18.05.2017r. o godz. 18.00w domu sołtysa – Drężewo, ul. Podrężewska 11, odbędzie się spotkanie mieszkańców miejscowości Drężewo.

 

Obszar realizowanej inwestycji obejmuje:

  1. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Sosnowej w msc. Drężewo, gm.  Olszewo-Borki na odcinku od ulicy Brzozowej (dr. Woj. Nr 544) do ulicy Cisowej w msc. Drężewo.
  1. Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami w ul. Brzozowej w msc. Drężewo gm. Olszewo-Borki na odcinku od ul. Gen. L. Kickiego do ulicy Sosnowej.
  1.  Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami i sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Drężewo, ul. Słoneczna, gm. Olszewo – Borki do działek o numerach ewidencyjnych 51/54 i 51/56.

 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu objętego inwestycją do udziału w  spotkaniu.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!