11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Spotkanie w msc. Nowa Wieś

Gmina Olszewo – Borki informuje, że w dniu 18.01.2018r. (czwartek) o godz. 16.30w budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, ul. Szkolna 1 odbędzie się spotkanie mieszkańców miejscowości Grabnik i Mostowo. Celem spotkania będzie omówienie kwestii związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie miejscowości Grabnik (od skrzyżowania w kierunku msc. Mostowo)  i Mostowo. Zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu objętego inwestycją do udziału w  spotkaniu.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!