11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w gminie Olszewo – Borki

Gmina Olszewo-Borki realizuje inwestycje w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji:

 „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w gminie Olszewo – Borki” w częściach:

1/ Część I. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w obrębie ewidencyjnym Kordowo, Nożewo, Stepna Michałki, Stepna Stara, gm. Olszewo-Borki

W ramach inwestycji planuje się wykonać:

1/ sieć wodociągową wraz z przyłączami w pasie drogowym o długości ok. 4005 mb

2/ przyłącza wodociągowe w granicach posesji: 33 szt. o długości ok. 916 mb

Wartość umowna inwestycji: 1.314.010,78złbrutto.

Wykonawca robót:

MK INSTAL Mieczysław Kowalczyk, ul. K.E.N. 34, 07-410 Ostrołęka

Umowę zawarto dnia 04 października 2017r.

2/ Część II. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w obrębie ewidencyjnym Nożewo, Dobrołęka, gm. Olszewo-Borki

W ramach inwestycji planuje się wykonać:

1/ sieć wodociągową wraz z przyłączami w pasie drogowym o długości ok. 8063 mb.,

2/ przyłącza wodociągowe w granicach posesji: 90 szt. o długości ok. 3259 mb

Wartość umowna inwestycji: 2.124.748,16zł brutto.

Wykonawca robót:

MULTIKOM Andrzej Nakielski, ul. Kolejowa 103, 07-410 Ostrołęka

Umowę zawarto dnia 11 października 2017r.

3/ Część III.  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przyłączami w obrębie ewidencyjnym Grabnik i Mostowo, gm. Olszewo-Borki

W ramach inwestycji planuje się wykonać:

1/ sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przyłączami o długości  ok. 4515 mb.

2/ przyłącza kanalizacyjne zakończone studniami UZT - szt. 46.

Wartość umowna inwestycji: 1.385.000,00zł brutto.

Wykonawca robót:

MULTIKOM Andrzej Nakielski, ul. Kolejowa 103, 07-410 Ostrołęka

Umowę zawarto dnia 04 października 2017r.

Inwestycja jest współfinansowana środkami Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich operacja typu „Gospodarka wodno - ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej architektury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” projekt pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w gminie Olszewo – Borki” umowa nr 00018-65150-UM0700113/16 zawarta w dniu 30.05.2017r. na kwotę dofinansowania 1.996.334,00 zł.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!