11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Zakup i dostawa produktów spożywczych do Gimnazjum im.K.K.Baczyńskiego w Nowej Wsi

Dyrektor Gimnazjum im.K.K.Baczyńskiego w Nowej Wsi przy ul.Leśnej 2A, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000euro: ,,Zakup i dostawa produktów spożywczych do Gimnazjum im.K.K.Baczyńskiego w Nowej Wsi” w okresie od 01 października 2018 r. do 31 czerwca 2019r. SIWZ do pobrania na stronie internetowej gimnwz.szkolnastrona.pl
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!