11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Nowa wójt gminy Olszewo-Borki przejęła obowiązki

Od spotkania z pracownikami Urzędu Gminy rozpoczęła w poniedziałek 26 listopada pracę nowo wybrana wójt Aneta Larent. Powitanie przebiegło w bardzo dobrej atmosferze. Pani wójt zapewniła o woli dobrej współpracy z pracownikami gminy i podjęciu wspólnych działań, które będą służyły usprawnieniu pracy jednostek gminnych na rzecz mieszkańców.

O propozycjach najpilniejszych zadań jakich wymagają gminne placówki oświatowe rozmawiano na spotkaniu 29 listopada. Dyrektorzy szkół wskazywali na trudne warunki lokalowe w niektórych placówkach, mówili o istotnych potrzebach remontowych oraz koniecznych wzmocnieniach kadrowych. W odpowiedzi na zgłaszane problemy wójt zapowiedziała wyjazdowe spotkania w każdej z placówek, na które zaproszeni zostaną także radni gminy.

wizyta dzieci z SP Olszewo-Borki

spotkanie z Dyrektorami

spotkanie z Dyrektorami

Wójt Larent potwierdziła wolę aktywnych starań o pozyskanie środków zewnętrznych na zadania gminne, zarówno w obszarze projektów inwestycyjnych, ale również edukacyjnych i kulturalnych, skierowanych do dzieci i kadry pedagogicznej.

W piątek 30 listopada, Urząd Gminy gościł asystentów rodziny z powiatu ostrołęckiego, którzy wymieniali się swoimi doświadczeniami z pracy. Asystenci rodziny pomagają rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Zakres ich zadań obejmuje cztery obszary: bezpośrednią pracę z rodzicami, bezpośrednią pracę z dziećmi, działania pośrednie realizowane na rzecz dziecka i rodziny. Spotkanie zorganizowała pani Beata Żebrowska.

spotkanie z Asystentami rodziny

Aneta Katarzyna Larent została wybrana na Wójta Gminy Olszewo-Borki w wyborach samorządowych, bezpośrednich i powszechnych, 4 listopada 2018 roku. Obowiązki włodarza gminy objęła z chwilą złożenia ślubowania na I sesji Rady Gminy Olszewo-Borki VIII kadencji, 23 listopada 2018 r. Wcześniej pani Aneta Larent, w kadencji 2014-2018, pełniła funkcję pierwszej Przewodniczącej Rady Gminy Olszewo-Borki i radnej gminy.

26 listopada 2018 r. Zarządzeniem Nr 100/18 Wójta Gminy Olszewo-Borki, na podstawie art. 26a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, został powołany Zastępca Wójta Gminy Olszewo-Borki. Funkcję tę objął pan Mariusz Prusaczyk, który zdobywał doświadczenie samorządowe pełniąc wcześniej min. funkcję radnego, rzecznika prasowego oraz sekretarza miasta Ostrołęki. Mariusz Prusaczyk ma 47 lat, jest żonaty, ma 4 córki, mieszka w Antoniach.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!