11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

I rata opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przypomina się, iż 30 marca upływa termin płatności I raty 2019 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpłat, w kwocie zgodnej ze złożoną deklaracją i stawkami obowiązującymi od 1 marca 2018 r. należy dokonywać na rachunek bankowy: 61 8922 0009 0000 0361 2000 0500.

 

 Wysokość kwartalnej raty  (styczeń, luty, marzec):

1. odpady zbierane w sposób selektywny:

- gospodarstwo domowe liczące od 1 do 2 osób – 78,00 zł,

- gospodarstwo domowe liczące od 3 osób – 132,00 zł,

- gospodarstwo domowe z kartą Wielkiej Rodziny  – 84,00 zł

2. odpady zbierane w sposób nieselektywny – 192,00 zł

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!