11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszewo-Borki

Wójt Gminy Olszewo-Borki stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późń. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach oraz  na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.olszewo-borki.pl, został zamieszczony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszewo-Borki przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!