11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Zabiegamy o kolejne inwestycje drogowe

Gmina Olszewo-Borki przygotowała i złożyła dwa wnioski o dofinansowanie przebudowy dróg w ramach rządowego Funduszu Dróg Samorządowych: ulic Malczewskiego, Kossaka i Witkiewicza w Olszewie Borkach i ul. Marsowej w miejscowości Zabrodzie.

Warunkiem niezbędnym do złożenia wniosków było dysponowanie pełną dokumentacją techniczną i projektową oraz posiadanie aktualnego pozwolenia na budowę.

Zakres zadań zgłoszonych do dofinansowania:

Przebudowa dróg gminnych, ul. Malczewskiego, Kossaka, Witkiewicza w Olszewie-Borkach:

• jezdnia nawierzchnia szer. 5,5 m - kostka betonowa gr. 8 cm o łącznej długości 465 m,

• chodnik obustronny szer. 2 m – kostka betonowa gr. 6 cm o łącznej długości 953 m,

• skrzyżowania - 5 szt.,

• kanalizacja deszczowa w systemie retencyjno – drenarskim,

• uzupełnienie istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w brakujące przyłącza-

• oznakowanie ruchu drogowego.

Przebudowa drogi gminnej, ul. Marsowej w miejscowości Zabrodzie:

• jezdnia nawierzchnia szer. 5 m - kostka betonowa gr. 8 cm o łącznej długości 354m,

• chodnik obustronny szer. 1,5  m – kostka betonowa gr. 6 cm o łącznej długości 708 m,

• skrzyżowania - 2 szt.

• odwodnienie powierzchniowe,

• oznakowanie ruchu drogowego,

• zieleń urządzona oddzielająca jezdnię od chodnika.

Jednostki samorządu terytorialnego, których wnioski zostaną zakwalifikowane do realizacji w ramach Funduszu, mogą otrzymać dofinansowanie do każdego zadania w wysokości  od 50 do 80% jego wartości (kosztów kwalifikowanych).

W tej edycji programu gmina mogła złożyć dwa wnioski. Decyzję o ewentualnym wsparciu podejmie powołana przez wojewodę mazowieckiego komisja, która będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

- poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- zapewnienie spójności sieci dróg publicznych,

- podnoszenie standardów technicznych dróg,

- zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych,

- poprawę dostępności terenów inwestycyjnych.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!