11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Ponowny wybór dyrektora SP w Grabówku

W związku z unieważnieniem konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabówku, Wójt Gminy Olszewo-Borki w dniu 4 lipca 2019r. zarządzeniem 77/2019 ogłosił ponowny konkurs na to stanowisko.

 

Osoby zainteresowane muszą spełniać określone wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz publicznej placówce. Oferty powinny zawierać m.in. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły, życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz szereg innych oświadczeń i dokumentów wymaganych w toku postępowania.
Dokumenty można składać do dnia 19 lipca 2019r.
Konkurs przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Olszewo-Borki.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!