11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Zabrodzie i Kruki - na ulicach Sikorskiego i Pisarki ruszyła budowa

Rozpoczęła się kompleksowa przebudowa ulic Sikorskiego i Pisarki w miejscowościach Zabrodzie i Kruki. Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej, przyłączy wodociągowych, wykonanie ścieżek pieszo-rowerowych i nawierzchni jezdni. Łączna wartość inwestycji to suma 5 mln 874 tys. 144 zł.

Prace realizuje wyłoniona w przetargu firma Amstone Patrycja Mielnicka z Łazów i mają się one zakończyć jeszcze w tym roku. Gmina otrzymała na część drogową dofinansowanie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2 271 768 zł, pozostałe środki na inwestycję pochodzą z budżetu gminy i zaplanowanych obligacji komunalnych. 

Zakres realizowanych robót drogowych w ul. gen. W. Sikorskiego (nr drogi 250928W), ul. Pisarki (nr drogi 250939W) jest następujący:

a) ul. Wł. Sikorskiego – na odcinku 1.357 mb.
b) ul. Pisarki odc. I – na odcinku 87 mb.
c) ul. Pisarki odc. II – na odcinku 415 mb.

- przebudowa konstrukcji nawierzchni jezdni,
- budowa chodników z kostki betonowej,
- wykonanie jezdni z kostki betonowej (ul. Pisarki),
- poszerzenie istniejącej jezdni bitumicznej (ul. Sikorskiego),
- utwardzenie istniejących zjazdów przez wykonanie nawierzchni bitumicznej, z kostki betonowej lub z kruszywa,
- wykonanie poboczy wzmacnianych mieszanką kruszywa wzdłuż jezdni poza odcinkami na których są wykonane chodniki dla pieszych,
- wykonanie ścieżek pieszo - rowerowych bitumicznych,
- regulacja wysokościowa skrzynek zasuw wodociągowych i włazów studni KS,
- przebudowa hydrantów PPOŻ – przestawienie do granicy pasa drogowego lub istniejących ogrodzeń,
- ustawienie nowego oznakowania pionowego,
- wymalowanie oznakowania poziomego jezdni w technologii grubowarstwowej wraz z zamontowaniem PEO,
- wykonanie azyli na przejściu dla pieszych (ul. gen. Sikorskiego),
- wykonanie pasów oddzielających z płyt ażurowych betonowych oddzielających jezdnię od ścieżek pieszo – rowerowych.

Budowa przyłączy wodociągowych i przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Sikorskiego i ul. Pisarki:

- planowanych 38 szt. przyłączy wodociągowych w pasie drogowym o łącznej długości ok. 234,5 mb,
- planowanych 44 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym o łącznej długości ok. 266,5 mb,
- przebudowa 2 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej.

W związku prowadzonymi robotami mogą występować okresowe utrudnienia w ruchu, prosimy o zachowanie ostrożności.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!