11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Wspólnie z powiatem przebudujemy drogi

Rada Gminy Olszewo-Borki na wniosek wójt Anety Larent jednogłośnie podjęła uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadania "Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2545W Grabnik-Jastrząbka-Gaczyska i drogi nr3227 Przasnysz-Baranowo-na terenie gminy Olszewo-Borki i Baranowo".

O wspólną realizację zadania wystąpił kilka miesięcy temu Starosta Ostrołęcki. Dzięki wzajemnemu pozrozumieniu Starostwo Powiatowe otrzymało dofinansowanie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych sumę 28 850 084,00 zł, a wartość całej inwestycji stanowi imponująca kwota – 36 062 605 zł.

Zadeklarowane poparcie Rady Gminy wynosi 100 tys. zł w roku 2019, a w roku 2020 stanowić będzie kwotę 791 635 zł i obejmie odcinek biegnący po terenie naszej gminy.

Prace budowlane zaplanowano do realizacji w latach 2020-2021.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!