11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Samochód strażacki dla OSP Zabiele Wielkie

16 listopada 2019r. odbyło się poświęcenie i przekazanie samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabielu Wielkim. Swój kolejny wóz bojowy OSP otrzymała po 19 latach. Jednostka powstała w 1989 roku, sprzęt przeciwpożarowy przechowywano w byłym budynku GS, który w 1996r. odkupiono od spółdzielni i dobudowano garaż. W 2000 roku Państwowa Straż Pożarna w Ostrołęce przekazała jednostce pierwszy samochód pożarniczy Star 244. Po kilkunastu latach do Zabiela trafił gaśniczy mercedes.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 13.00 mszą świętą odprawioną w kościele parafialnym pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Nowej Wsi. Później nastąpił przejazd pododdziałów, pocztów sztandarowych i zebranych gości na miejsce apelu. Na placu przy remizie i garażu OSP w Zabielu Wielkim dokonano poświęcenia i przekazania zakupionego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Mercedes Benz 1224 AF. Pojazd został zakupiony za kwotę 200 tys. zł przez Gminę Olszewo-Borki z pomocą finansową Powiatu Ostrołęckiego (100 tys. zł) i zastąpił wysłużonego Stara 244, służącego jednostce od 2000 roku.

Zebranych na placu apelowym przywitał Mirosław Komosa - Prezes OSP Zabiele Wielkie. Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych „Za zasługi dla pożarnictwa" ZŁOTYM medalem zostali odznaczeni druhowie: Ireneusz Kochański i Mirosław Komosa, SREBRNYM medalem „Za zasługi dla pożarnictwa" odznaczeni zostali: Ryszard Zabielski, Marcin Mroczkowski, Andrzej Komosa, Artur Brzuzy, Zbigniew Kochański, Sławomir Kobyliński, Marek Nowakowski, Mariusz Kamiński, Wiesław Kowalczyk.
Uchwałą Prezydium Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Odznaką „Strażak Wzorowy" zostali odznaczeni druhowie: Jarosław Kowalczyk, Karol Kowalczyk, Mateusz Skrobecki, Paweł Kobyliński, Wojciech Kobyliński, Paweł Mamiński, Michał Kokot, Mariusz Suchta, Arkadiusz Piotrowski. Po wręczeniu medali odczytano akt przekazania samochodu strażackiego. Oficjalnego przekazania samochodu dokonali: Wójt Gminy Olszewo-Borki – Aneta Katarzyna Larent, Radni Powiatu Ostrołęckiego – Dariusz Domian i Waldemar Pędzich oraz Przewodniczący Rady Gminy Olszewo-Borki – Krzysztof Grala. Po wręczeniu aktu, gospodarz parafii, ksiądz proboszcz Bogdan Najda dokonał uroczystego poświęcenia samochodu.

Za popieranie i promowanie działalności statutowej jednostki uchwałą zarządu OSP w Zabielu Wielkim – pamiątkowym medalem okolicznościowym zostali odznaczeni: Stanisław Kubeł, Aneta Katarzyna Larent, Dariusz Domian, Mariusz Prusaczyk, Monika Grabowska, Juliusz Zdanowicz, Krzysztof Grala, Remigiusz Pędzich, Mieczysław Szelkowski, Karol Kwiatek, Marzena Kobylińska, Edward Luma, Daniel Sadlak, Andrzej Grzymała, Robert Żebrowski, Bogdan Trzaska, Zbigniew Grzejka, Zbigniew Listwoń, Małgorzata Milewska, Karol Kadłubowski, Mieczysław Krukowski, Zdzisław Gadomski, Grzegorz Pragacz, Janusz Głowacki, Dariusz Leszek Kossakowski, Bogdan Święcicki.

Po uroczystym wręczeniu wyróżnień i odznaczeń głos zabrali: Aneta Katarzyna Larent– Wójt Gminy Olszewo-Borki, Waldemar Pędzich – Radny Powiatu Ostrołęckiego, Janusz Głowacki – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Ostrołęce, Marzena Kobylińska – Radna Rady Gminy Olszewo-Borki, Krzysztof Grala – Przewodniczący Rady Gminy Olszewo-Borki, Dariusz Kossakowski – Prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Grzegorz Pragacz – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Ostrołęce i Dariusz Domian – Radny Powiatu Ostrołęckiego. Mówcy dziękowali strażakom za dotychczasowy ofiarny wysiłek i gratulowali zakupu samochodu pożarniczego życząc, by służył druhom jak najlepiej. Wśród zaproszonych gości byli obecni ponadto m.in.: Artur Romanik – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Hubert Pawelec – Zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Ostrołęka, Mariusz Prusaczyk – Sekretarz Gminy Olszewo-Borki, Monika Grabowska – Skarbnik Gminy, Teresa Żebrowska – Skarbnik Zarządu Gminnego, Juliusz Zdanowicz – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska UG, Ewa i Tomasz Zabielscy-właściciele firmy TOMEX, przedstawiciele jednostek OSP z terenu gminy, kół gospodyń wiejskich „Pilicaki" i „Zabielaki" oraz zaproszeni goście. Uroczystość z honorami strażackimi prowadził Bogdan Święcicki – Komendant Gminny OSP.

Po zakończonej części oficjalnej, Prezes OSP Zabiele Wielkie podziękował wszystkim zebranym za udział w ceremonii poświęcenia samochodu. Zebrani goście i ochotnicy zaproszeni zostali na uroczysty poczęstunek.

DSC08081.JPGDSC08085.JPGDSC08086.JPGDSC08090.JPGDSC08092.JPGDSC08094.JPGDSC08095.JPGDSC08096.JPGDSC08098.JPGDSC08100.JPGDSC08102.JPGDSC08110.JPGDSC08111.JPGDSC08112.JPGDSC08114.JPGDSC08115.JPGIMG_20191116_133702.jpgIMG_20191116_134818.jpgIMG_20191116_135247.jpgIMG_20191116_135318.jpgIMG_20191116_140842.jpg

 

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!