WFOŚiGW I NFOŚiGW dofinansował zakupy dla OSP

Opublikowano: środa, 29, styczeń 2020 10:17

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi w 2019 roku otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Oba fundusze wsparły naszą jednostkę w ramach realizacji Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych 2019-NZ-1 przy zakupie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu leśnego w kwotach odpowiednio: 77 000,00 zł i 163 000,00 zł.

Jednostka pozyskała ponadto w ramach programu 2019-NZ-2 pn. „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego" od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dodatkowo 29 700,00 zł na zakup sprzętu i wyposażenia.