11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Zdalna szkoła - dofinansowanie dla gminy

Gmina Olszewo-Borki otrzymała dofinansowanie w kwocie 68.828,48 zł na zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu „Zdalna Szkoła". Umowa została zawarta z Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu" działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.


Celem projektu „zdalna Szkoła" jest zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.

W ramach projektu zostaną zakupione 33 laptopy, które będą przekazane do szkół z terenu gminy Olszewo-Borki i udostępnione uczniom oraz nauczycielom.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!