11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu

W dniu 2 września br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Płoniawach-Bramurze Wójt Gminy Olszewo-Borki Aneta Katarzyna Larent podpisała umowę dotacji z Zastępcą Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Kamilą Mokrzycką na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obszaru gminy Olszewo-Borki w 2020 roku" w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego".


Wysokość dofinansowania wynosi 50.000,00 zł, przy całkowitym koszcie zadania wynoszącym 50.220,00 zł brutto.
W ramach realizacji zadania planowany jest odbiór i utylizacja 150,00 Mg wyrobów zawierających azbest zdemontowanych z pokryć dachowych budynków znajdujących się na terenie gminy.

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obszaru gminy Olszewo-Borki w 2020 roku dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 50.000,00 zł.

Resized_20200902_102250(1)a.jpgResized_20200902_102435a.jpg

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!