11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Przypomnienie - odpady komunalne

Przypomina się, iż 31 marca upłynął termin płatności I raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpłat, w kwocie zgodnej ze złożoną deklaracją, należy dokonywać na rachunek bankowy: 61 8922 0009 0000 0361 2000 0500

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!