11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Uroczyste przekazanie placu budowy

W dniu 8 września 2015r. dokonano uroczystego przekazania placu budowy realizacji inwestycji Rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej z Przedszkolem w Nowej Wsi w gminie Olszewo-Borki w spotkaniu uczestniczyli

  • Krzysztof Szewczyk - wójt Gminy ,
  • Halina Balcerzak-  dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej z Przedszkolem w Nowej Wsi,
  • Teresa Mierzejewska- przewodnicząca Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty, KulturyRady Gminy,
  • Karol Kwiatek - wiceprzewodniczący Rady Gminy,
  • Emilia Żebrowska- kierownika Referatu Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa w Urzędzie Gminy,
  • Grzegorz Konarzewski- inspektor nadzoru budowlanego,
  • Sylwester Prus - przedstawiciel Wykonawcy.

DSC06658.JPGDSC06659.JPGDSC06664.JPGDSC06666.JPG

Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest KONSORCJUM:

1. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO- HANDLOWE Ostrołęka,

2.  MPS TERMO-BUD Zakład Usługowo- Handlowy Sylwester Prus,

3Edward Suchecki Usługi Ogólnobudowlane Blacharstwo- Dekarstwo.

Roboty budowlane w szczególności obejmują:

1) rozbudowę części dydaktycznej dla potrzeb Przedszkola Samorządowego

2) wybudowanie zaplecza socjalnego dla potrzeb kompleksu sportowego typu ,,Orlik 2012",

3) zmiana sposobu ogrzewania budynku z tradycyjnego na gazowe, wraz wybudowaniem zbiorników naziemnych na gaz płynny;

4) termomodernizację budynku;

5) zagospodarowanie terenu: wybudowanie chodników, ciągów pieszo-jezdnych, opaski wokół budynku, parkingu, małej architektury (kosze na śmieci, stojaki rowerowe),

6) wyposażenie sanitariatów dla dzieci z oddziału przedszkolnego i personelu w budynku szkoły.

Planowany termin zakończenia inwestycji 31 marca 2017roku.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!