11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Wyniki rekrutacji Dzienny Dom "Senior+"

Na podstawie Zarządzenia Nr 87/17 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dn. 1 grudnia 2017r. w sprawie ogłoszenia o rekrutacji uczestników Dziennego Domu „Senior+” w Olszewie-Borkach ze zm., podaje się wyniki prowadzonej rekrutacji.


W wyniku prowadzonego naboru do dn. 05.01.2018r. do udziału w projekcie zgłosiło się 16 osób – mieszkańców gminy Olszewo-Borki. Po przeprowadzonej ocenie formalnej złożonej dokumentacji kandydaci w ilości 16 osób zostali rekomendowani do oceny merytorycznej. Na podstawie przyznanych ocen punktowych utworzona została lista rankingowa osób zakwalifikowanych do Dziennego Domu „Senior+”.

Osoby zakwalifikowane do placówki prosimy o dostarczenie  zaświadczenia od lekarza rodzinnego o braku przeciwskazań do udziału w prowadzonych zajęciach w ramach Dziennym Domu “Senior+” w Olszewie-Borkach na pierwsze spotkanie w dniu 15 stycznia 2018r. Ponadto każda osoba otrzyma indywidualną informację o przyjęciu do placówki.

Wyniki rekrutacji

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!