11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Wsparcie dla Dziennego Domu Senior+

Jest nam miło poinformować iż Gmina Olszewo-Borki otrzymała wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w kwocie 108 tys. zł na funkcjonowanie w 2018 roku placówki Dzienny Dom “Senior+” w Olszewie-Borkach. Szczegółowe informacje http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/353

 
Placówka rozpoczęła działalność w styczniu 2018r. z zapisanymi 17 osobami. Obecnie z jej usług korzysta już 29 osób, nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, będącymi mieszkańcami gminy Olszewo-Borki. Docelowo zaplanowaliśmy przyjęcie 30 osób. Seniorzy korzystają codziennie z rehabilitacji, usług pielęgniarki oraz różnych zajęć tematycznych, w tym warsztatów prowadzonych przez pracowników. Raz w tygodniu seniorzy objęci są opieką psychologa, w zależności od potrzeb są to konsultacje indywidualne lub grupowe. Ponadto zapewniony jest jeden ciepły posiłek dziennie oraz ciepłe i zimne napoje.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!