11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Fundusz sołecki - terminy zebrań wiejskich

Informuję o terminach zebrań wiejskich, zwołanych w związku z podjęciem uchwały w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2020 rok. Harmonogram wszystkich zebrań wiejskich

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w zebraniach wiejskich, to Państwo decydujecie na co zostaną przeznaczone środki w ramach funduszu sołeckiego.

 

Porządek zebrania wiejskiego:

Rozpoczęcie zebrania i stwierdzenie prawomocności.
a) Przedstawienie porządku obrad
b) Przyjęcie porządku obrad
Wybór Przewodniczącego Zebrania.
a) Zgłaszanie kandydatów
b) Przeprowadzenie głosowania jawnego
Wybór protokolanta.
a) Zgłaszanie kandydatów
b) Przeprowadzenie głosowania jawnego
Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Rady Gminy Olszewo-Borki w sprawie:

1) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Olszewo-Borki
a) Zapoznanie uczestników z projektem uchwały (treść uchwały dostępna niżej)
b) Dyskusja
c) Podjęcie uchwały – opinia pozytywna lub negatywna;

2) ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Olszewo-Borki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
a) Zapoznanie uczestników z projektem uchwały (treść uchwały dostępna niżej)
b) Dyskusja
c) Podjęcie uchwały – opinia pozytywna lub negatywna;

5. Wskazanie zadania do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego na 2020 rok.
a) Zapoznanie uczestników z projektem uchwały i wnioskiem.
b) Dyskusja.
c) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2020 rok

6. Sprawy różne.
7. Zakończenie zebrania

 

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!