11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie

Informuję, iż wniosek o dofinansowanie projektu pn.: “Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Olszewo-Borki” (panele fotowoltaiczne) został pozytywnie rozpatrzony na etapie oceny formalnej oraz oceny merytorycznej i uzyskał 67  punktów. Został sklasyfikowany na 18 miejscu listy rankingowej na Mazowszu.

Dofinansowanie otrzymało 15 wniosków na 68 pozytywnie ocenionych, zgodnie z komunikatem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie z dn. 23.05.2017r. Zabiegam o możliwość realizacji naszego projektu, wnioskując i prosząc o zwiększenie alokacji na tym działaniu. Cierpliwie czekamy na oszczędności z postępowań przetargowych z projektów dofinansowanych i mam nadzieję, że projekt będzie realizowany choć z opóźnieniem.

Więcej informacji na https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-1-odnawialne-zrodla-energii-typ-projektow-infrastruktura-do-produkcji-i-dystrybucji-energii-ze-zrodel-odnawialnych.html 

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!