11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Odnawialne źródła energii - zwiększenie środków

Dzięki podjętym działaniom w sprawie zwiększenia środków w ramach konkursu RPMA.04.01.00-IP.01-14-017/16 prowadzonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii - typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych”,

udało się Samorządowi Województwa Mazowieckiego wygospodarować dodatkowe 20 mln zł na zadania pozytywnie ocenione i dn. 3 października 2017r. kolejne dwa projekty otrzymały dofinansowanie (łącznie dofinansowanie otrzymało 17 projektów). Niestety na nasz projekt pn. “Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo-Borki” na chwilę obecną nie starczyło środków. Jesteśmy pierwsi pod tzw. kreską i nadal będziemy zabiegać o zwiększenie środków dla tego konkursu na realizację naszego projektu. Mamy również nadzieję, że oszczędności poprzetargowe z innych projektów będą na tyle wystarczające, że projekt Gminy Olszewo-Borki otrzyma wsparcie.

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-1-odnawialne-zrodla-energii-typ-projektow-infrastruktura-do-produkcji-i-dystrybucji-energii-ze-zrodel-odnawialnych.html

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!