11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo-Borki (panele fotowoltaiczne)

Projekt pn. Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo-Borki (panele fotowoltaiczne) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, zakładał realizację planowanych zadań do końca 2018 r. Umowa o dofinansowanie została jednak podpisana dopiero 15.10.2018r., nie jest więc możliwa jej realizacja w pierwotnie planowanym okresie.

Dlatego Gmina Olszewo-Borki w dn. 24.10.2018r. i 06.11.2018r. wystąpiła do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych z prośbą o zmianę terminu realizacji projektu do 31.12.2019r.
Obecnie oczekujemy na pisemną decyzję w tej sprawie. Po uzyskaniu wiążących informacji  ze strony samorządu Mazowsza i podpisaniu niezbędnego aneksu, zostanie ogłoszony przetarg na realizację prac montażowych.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!