11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Czysta energia dla gminy

Ruszyła realizacja projektu „Wykonanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo-Borki”. Odbyły się już pierwsze spotkania informacyjne z mieszkańcami, którzy zadeklarowali montaż instalacji na swoich nieruchomościach. Przedstawiciele wykonawcy kontraktu firmy Vertigo Green Energy wspólnie z panią Wójt Anetą Larent omówili harmonogram prac i zasadę funkcjonowania instalacji fotowoltaicznych. Według założeń umowy instalacje zostaną wykonane do końca września 2019 r.

Inwestycja zakłada montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby 152 budynków mieszkańców gminy (osób fizycznych), 22 budynków użyteczności publicznej stanowiących własność gminy oraz 4 budynków Partnerów projektu (obiekty Ochotniczych Straży Pożarnych). W sumie zrealizowanych zostanie 181 instalacji OZE (w tym instalacje hybrydowe składające się z instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w kilku obiektach gminnych).  

Moc modułów fotowoltaicznych na obiektach mieszkalnych będzie mieścić się w przedziale pomiędzy 3 a 20 kW, na obiektach gminnych  partnerskich pomiędzy 5,1 a 40 kW, natomiast sumaryczna moc wszystkich pomp ciepła zasilających obiekty użyteczności publicznej nie przekroczy 250 kW.

Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej, zakup i montaż niezbędnej infrastruktury do produkcji energii, podłączenie do sieci energetycznej oraz pierwsze uruchomienie wraz z testami poprawności działania systemu. Wg założeń, instalacje OZE będą pokrywały bieżące zapotrzebowanie na energię bez konieczności odsprzedaży.

Całkowita wartość projektu to 7.166.807,80 zł. Uzyskane dofinansowanie ze środków UE wynosi 80% kosztów kwalifikowanych.

Prace projektowe i montażowe realizować będzie spółka Vertigo Green Energy z miejscowości Złotniki. Nadzór inwestorski poprowadzi WDI Obsługa Inwestycji Sp. z o.o. z Ostrołęki.

Jest to największy program inwestycyjny jaki będzie prowadzony na terenie gminy w tym roku. Uczestniczą w nim mieszkańcy, którzy zgłosili swój akces jeszcze w roku 2016.

Pytania i odpowiedzi

Prezentacja

IMG_20190528_160544.jpgIMG_20190528_171054.jpg

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!