11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Lista rankingowa partnerów w projekcie OZE

Wójt Gminy Olszewo-Borki przedstawia  listę rankingową partnerów do udziału w projekcie pn. „Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo-Borki”, który Gmina Olszewo-Borki planuje współfinansować ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii.

 

Lp.

Nazwa i adres partnera

Lista rankingowa

Rekomendacja do udziału w projekcie

1

Ochotnicza Straż Pożarna
w Dobrołęce

07-415 Olszewo-Borki, Dobrołęka 29

10 pkt

Tak

2

Ochotnicza Straż Pożarna
w Nowej Wsi

07-416 Olszewo-Borki, Nowa Wieś
ul. Szkolna 14

10 pkt

Tak

3

Ochotnicza Straż Pożarna
w Stepnie Starej

07-415 Olszewo-Borki Stepna Stara 36A

10 pkt

Tak

4

Ochotnicza Straż Pożarna w Olszewie-Borkach

07-415 Olszewo-Borki

ul. Wyspiańskiego 2A

10 pkt

Tak

5

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV

30-614 Kraków ul. Cechowa 51

9 pkt

Tak

 

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!