11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Złożony został wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo-Borki”

Gmina Olszewo-Borki informuje, że 7 października 2016r.  złożony został wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo-Borki” z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii,

Typ projektów Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych. Wartość całkowita przedsięwzięcia to ponad 7,1 mln zł brutto w tym 80% dofinansowanie ze środków UE. W projekcie ujęto 177 instalacji fotowoltaicznych oraz 4 pompy ciepła, które będą montowane na budynkach mieszkańców i użyteczności publicznej.

Mieszkańcy którzy uczestniczą w projekcie proszeni są o zgłoszenie się do tut. urzędu celem odbioru sporządzonego audytu energetycznego budynku. Powyższy dokument należy odebrać w pok. nr 9  w każdy dzień roboczy w godz. 8:00- 16:00 we wtorek do godz. 17:00.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!