11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG
Analiza rynku - wykonanie robót geodezyjnych dla Gminy Olszewo-Borki w 2020 roku
Analiza rynku - Dostawa paliwa do pojazdów służbowych dla potrzeb Gminy Olszewo-Borki w 2020 roku
Analiza rynku - Dostawę paliwa do pojazdów służbowych dla potrzeb Gminy Olszewo-Borki w 2020 roku
Analiza rynku - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Olszewo-Borki od 16.12.2019r.do 31.03.2020r.
Analiza rynku - Objęcie opieką stomatologiczną dzieci i młodzieży z terenu gminy Olszewo- Borki
Analiza rynku - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Olszewo-Borki od 9.12.2019r.do 31.03.2020r.
Analiza rynku - Budowa ogrodzenia placu wiejskiego
Analiza rynku - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obszaru gminy Olszewo-Borki
Analiza rynku - Dostawę i montaż zewnętrznych urządzeń na plac zabaw oraz urządzeń do ćwiczeń na zewnątrz w msc. Stepna-Michałki i Grabnik
Analiza rynku - Budowa altany na placu zabaw przy Szkole Podstawowej z Przedszkolem w Nowej Wsi
Analiza rynku - Zaproszenie do składania ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych Gminy Olszewo-Borki w 2019 roku
Analiza rynku - zakup, transport (dostawa na wskazane miejsce), montaż, wyposażenie kontenera socjalno-biurowego
Analiza rynku - rzebudowa nawierzchni ciągów drogowych w msc. Zabrodzie i Kruki wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. gen. W. Sikorskiego (nr drogi 250928W), ul. Pisarki (nr drogi 250939W),ul. Marsowa (nr drogi 250945W)
Analiza rynku - Remont strażnicy OSP w Żerniu Małym
Analiza rynku - wykonanie usługi cateringowej dla uczestników projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa dotyczące realizacji projektu grantowego
Analiza rynku - Dostawa i montaż zewnętrznych urządzeń na plac zabaw oraz urządzeń do ćwiczeń na zewnątrz w msc. Stepna-Michałki i Grabnik
Analiza rynku - Remont strażnicy OSP w Żerniu Małym
Analiza rynku - Na dostawę sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym i biurowym w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
Analiza rynku - Dostawa i montaż zewnętrznych urządzeń na plac zabaw oraz urządzeń do ćwiczeń na zewnątrz w msc. Kruki, Łazy, Rataje, Żebry-Ostrowy II
Analiza rynku - Na dostawę sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym i biurowym w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
Analiza rynku - Dostawa i montaż zewnętrznych urządzeń na plac zabaw oraz urządzeń do ćwiczeń na zewnątrz w msc. Kruki, Łazy, Rataje, Żebry-Ostrowy II
Analiza rynku - usługa przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego
Analiza rynku - Wykonanie i montaż altany drewnianej w msc. Wyszel
Analiza rynku - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Olszewo-Borki w 2019 roku
Analiza rynku - Zakup lamp oświetlenia ulicznego wraz z osprzętem dla msc. Kordowo, Kruki, Żebry Stara Wieś, Rżaniec, Zabrodzie, gm. Olszewo-Borki.
Analiza rynku - wykonanie ekspertyzy technicznej wykonanych robót budowlanych przy budowie przyłącza kanalizacyjnego na działce nr 34, w miejscowości Drężewo, przy ulicy Brzozowej, gmina Olszewo – Borki
Analiza rynku - wykonanie robót geodezyjnych dla Gminy Olszewo-Borki w 2019 roku
Analiza rynku - wykonanie ekspertyzy technicznej wykonanych robót budowlanych przy budowie przyłącza kanalizacyjnego na działce nr 34, w miejscowości Drężewo, przy ulicy Brzozowej, gmina Olszewo – Borki.
Analiza rynku - wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Wykonanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo - Borki”
Analiza rynku - Zakup wraz z dostawą tuszy i tonerów oraz materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!