11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png
Analiza rynku - Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w msc. Nowa Wieś gmina Olszewo-Borki
Analiza rynku - wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi oraz złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, a także opracowanie przedmiarów i kosztory
Analiza rynku - wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi oraz złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, a także opracowanie przedmiarów i kosztory
Analiza rynku - wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi oraz złożeniem kompletnego wniosku do Starosty Ostrołęckiego o wydanie decyzji ZRID, a także opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji techniczn
Analiza rynku - wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi oraz złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, a także opracowanie przedmiarów i kosztory
Analiza rynku - wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi oraz złożeniem kompletnego wniosku do Starosty Ostrołęckiego o wydanie decyzji ZRID, a także opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji techniczn
Analiza rynku - ZAKUP LAPTOPÓW ZE SŁUCHAWKAMI W RAMACH PROJEKTU „ZDALNA SZKOŁA+" GMINA OLSZEWO- BORKI
Analiza rynku - wykonanie robót budowlanych obejmujących: Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przystań, gmina Olszewo-Borki
Analiza rynku - na wymianę przepustnicy EGR, wymianę zaworu zbiorników powietrza
Analiza rynku - Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie gminy Olszewo-Borki
Analiza rynku - ZAKUP LAPTOPÓW ZE SŁUCHAWKAMI W RAMACH PROJEKTU „ZDALNA SZKOŁA+" GMINA OLSZEWO- BORKI
Analiza rynku - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obszaru gminy Olszewo-Borki w 2020 roku
Analiza rynku - ZAKUP LAPTOPÓW ZE SŁUCHAWKAMI W RAMACH PROJEKTU „ZDALNA SZKOŁA+" GMINA OLSZEWO-BORKI
Analiza rynku - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę - Stepna Michałki
Analiza rynku - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi oraz uzyskaniem decyzji ZRID-Rżaniec - Zabiele Wielkie
Analiza rynku - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi oraz uzyskaniem decyzji ZRID - Podchojniki
Analiza rynku - Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag
Analiza rynku - Zakup laptopów ze słuchawkami w ramach projektu „Zdalna szkoła” gmina Olszewo-Borki
Analiza rynku - Dostawę i montaż zewnętrznych urządzeń na plac zabaw oraz urządzeń do ćwiczeń na terenie Gminy Olszewo-Borki w miejscowościach : Grabówek, Przystań , Zabrodzie , Żebry Chudek, Żebry Ostrowy II, Żebry Perosy
Analiza rynku - wykonanie robót geodezyjnych dla Gminy Olszewo-Borki w 2020 roku
Analiza rynku - Dostawa paliwa do pojazdów służbowych dla potrzeb Gminy Olszewo-Borki w 2020 roku
Analiza rynku - Dostawę paliwa do pojazdów służbowych dla potrzeb Gminy Olszewo-Borki w 2020 roku
Analiza rynku - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Olszewo-Borki od 16.12.2019r.do 31.03.2020r.
Analiza rynku - Objęcie opieką stomatologiczną dzieci i młodzieży z terenu gminy Olszewo- Borki
Analiza rynku - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Olszewo-Borki od 9.12.2019r.do 31.03.2020r.
Analiza rynku - Budowa ogrodzenia placu wiejskiego
Analiza rynku - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obszaru gminy Olszewo-Borki
Analiza rynku - Dostawę i montaż zewnętrznych urządzeń na plac zabaw oraz urządzeń do ćwiczeń na zewnątrz w msc. Stepna-Michałki i Grabnik
Analiza rynku - Budowa altany na placu zabaw przy Szkole Podstawowej z Przedszkolem w Nowej Wsi
Analiza rynku - Zaproszenie do składania ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych Gminy Olszewo-Borki w 2019 roku
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!