11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png
Analiza rynku - Dostawa i montaż zewnętrznych urządzeń na plac zabaw oraz urządzeń do ćwiczeń na terenie Gminy Olszewo-Borki w miejscowościach : Antonie ul. Księdza Waltera , Antonie przy Szkole Podstawowej, Żebry Ostrowy II, Stepna Stara ,Rżaniec, Łazy,
Analiza rynku - Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Olszewo-Borki w latach 2021
Analiza rynku - dostawa paliwa do pojazdów służbowych dla potrzeb Gminy Olszewo-Borki i jej jednostek podległych
Analiza rynku - wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej odc. od drogi powiatowej 2546W – Rżaniec (Działy) o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 2
Analiza rynku - na opracowanie dokumentacji technicznej na "Rozbudowę drogi gminnej nr 250953W – ul. Bema w msc. Kruki wraz z przebudową (poszerzenie) obiektu mostowego bądź budową kładki dla obsługi ruchu pieszo – rowerowego na rzece Piasecznica”
Analiza rynku - wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi oraz złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, a także opracowanie przedmiarów i kosztory
Analiza rynku - wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi oraz złożeniem kompletnego wniosku do Starosty Ostrołęckiego o wydanie decyzji ZRID, a także opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji techniczn
Analiza rynku - wykonanie robót budowlanych obejmujących: Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przystań, gmina Olszewo-Borki
Analiza rynku - wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi oraz złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, a także opracowanie przedmiarów i kosztory
Analiza rynku - Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w msc. Nowa Wieś gmina Olszewo-Borki
Analiza rynku - wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi oraz złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, a także opracowanie przedmiarów i kosztory
Analiza rynku - wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi oraz złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, a także opracowanie przedmiarów i kosztory
Analiza rynku - wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi oraz złożeniem kompletnego wniosku do Starosty Ostrołęckiego o wydanie decyzji ZRID, a także opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji techniczn
Analiza rynku - wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi oraz złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, a także opracowanie przedmiarów i kosztory
Analiza rynku - wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi oraz złożeniem kompletnego wniosku do Starosty Ostrołęckiego o wydanie decyzji ZRID, a także opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji techniczn
Analiza rynku - ZAKUP LAPTOPÓW ZE SŁUCHAWKAMI W RAMACH PROJEKTU „ZDALNA SZKOŁA+" GMINA OLSZEWO- BORKI
Analiza rynku - na wymianę przepustnicy EGR, wymianę zaworu zbiorników powietrza
Analiza rynku - Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie gminy Olszewo-Borki
Analiza rynku - ZAKUP LAPTOPÓW ZE SŁUCHAWKAMI W RAMACH PROJEKTU „ZDALNA SZKOŁA+" GMINA OLSZEWO- BORKI
Analiza rynku - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obszaru gminy Olszewo-Borki w 2020 roku
Analiza rynku - ZAKUP LAPTOPÓW ZE SŁUCHAWKAMI W RAMACH PROJEKTU „ZDALNA SZKOŁA+" GMINA OLSZEWO-BORKI
Analiza rynku - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę - Stepna Michałki
Analiza rynku - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi oraz uzyskaniem decyzji ZRID-Rżaniec - Zabiele Wielkie
Analiza rynku - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi oraz uzyskaniem decyzji ZRID - Podchojniki
Analiza rynku - Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag
Analiza rynku - Zakup laptopów ze słuchawkami w ramach projektu „Zdalna szkoła” gmina Olszewo-Borki
Analiza rynku - Dostawę i montaż zewnętrznych urządzeń na plac zabaw oraz urządzeń do ćwiczeń na terenie Gminy Olszewo-Borki w miejscowościach : Grabówek, Przystań , Zabrodzie , Żebry Chudek, Żebry Ostrowy II, Żebry Perosy
Analiza rynku - wykonanie robót geodezyjnych dla Gminy Olszewo-Borki w 2020 roku
Analiza rynku - Dostawa paliwa do pojazdów służbowych dla potrzeb Gminy Olszewo-Borki w 2020 roku
Analiza rynku - Dostawę paliwa do pojazdów służbowych dla potrzeb Gminy Olszewo-Borki w 2020 roku
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!