11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Analiza rynku - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach

Olszewo-Borki, 20 luty 2017r.

PR.1333.5.2017

OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Zamawiający Gmina Olszewo-Borki z siedzibą 07-415 Olszewo-Borki ul. Wł. Broniewskiego 13 ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na zadanie pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach

Załącznik do pobrania


Olszewo-Borki, dnia 10.02.2017r.

PR.1333.5.2017                                                                                                 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) przekazuje informacje o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 cyt. ustawy.

W dniu 10 lutego 2017r. o godzinie 11:10 w budynku Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach, ul. Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki, odbyło się otwarcie ofertw toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na zadanie pn.:  Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach

Protokół do pobrania

Jednocześnie przypominamy wykonawcom o konieczności złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej wg załącznika nr 4 do Opisu warunków zamówienia. Oświadczenie wykonawca przedkłada zamawiającemu po otwarciu ofert, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji podanych podczas otwarcia ofert, tj. do  dn. 14 lutego 2017r.
 
1)    osobiście lub za pośrednictwem poczty,

2)    na mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. skan do pliku PDF.


Pytanie Wykonawcy:

W umowie w paragrafie 8 pkt 5 istnieje zapis o corocznych przeglądach sprzętu. Zarówno Lenovo jak i HP podają, ze ich urządzenia ( AiO i drukarka) nie wymagają przeglądów. Czy to czasami nie jest zapis z poprzednich umów? Proszę o wyrażenie zgody na wykreślenie tego punktu z umowy. W obu przypadkach producenci nie przewidują takiej opcji. Oczywiście jako firma moglibyśmy hipotetycznie zrobić taki przegląd ale nie ma procedur co przeglądać. Dostarczany sprzęt jest objęty gwarancją producenta i wszelka ingerencja w niego doprowadzi do utraty gwarancji. Dlatego też proszę o pozytywne ustosunkowanie się do mojej prośby.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wprowadza zmianę wzoru umowy stanowiącego załącznik do ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego, polegającą na nadaniu nowego brzmienia §8 ust. 5 umowy tj.:

„5. Strony ustalają, że w ramach niniejszej umowy w okresie gwarancji na pisemne wezwanie Zamawiającego zostaną przeprowadzone przeglądy gwarancyjne.”.

Pozostałe postanowienia wzoru umowy pozostają bez zmian.


Pytanie Wykonawcy:

Pożądany przez Państwa komputer Lenovo S500Z i5-6200U/8GB/1000/DVD-RW/Win10P FHD GT920A Kod producenta: 10K3001KPB nie jest już sprzedawany tzw. EOL Czy w związku z powyższym wyrazicie Państwo zgodę na zaoferowanie urządzenia o podobnych parametrach innego producenta? Bardzo proszę o podanie najważniejszych dla Państwa parametrów urządzenia w celu dobrania sprzętu najbardziej odpowiedniego dla Waszych potrzeb.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wymianę urządzenia na inne niż wymienione w Opisie Warunków Zamówienia o następujących minimalnych parametrach:

Procesor Intel Core i5-6200U (2 rdzenie, od 2.30 GHz do 2.80 GHz, 3 MB cache)

Pamięć RAM 8 GB (SO-DIMM DDR4, 2133 MHz)

Przekątna ekranu 23"

Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD)

Dysk twardy 1000 GB SATA 5400 obr.

Wbudowane napędy optyczne Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer

HDMI in - 1 szt.

USB 2.0 - 3 szt.

RJ-45 (LAN) - 1 szt.

HDMI - 1 szt.

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa)

Klawiatura bezprzewodowa

Mysz bezprzewodowa


Pytanie Wykonawcy:

Chcemy zaoferować Państwu możliwie najkorzystniejsze warunki cenowe oraz gwarancyjne, jednak jest problem z przedłużonym okresem gwarancji na drukarkę o 24 miesiące. Standardowo wymagany model drukarki HP posiada 12 miesięcy gwarancji. Gwarancję można rozszerzyć maksymalnie do 3 lat, czyli 36 miesięcy. Państwo wymagają 48 miesięcy zarówno na AiO Lenovo jak  i drukarkę. W dokumentach nie ma możliwości rozgraniczenia dłuższego okresu gwarancji na AiO Lenovo, a krótszego na drukarkę. Co w związku z tym mamy zrobić chcąc złożyć Państwu możliwie najkorzystniejszą cenowo oraz gwarancyjnie ofertę?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z postanowieniami Opisu Warunków Zamówienia „Kryteria i sposób oceny ofert” jednym z kryteriów jest „przedłużenie okresu gwarancji jakości o 24 miesiące” natomiast minimalny okres gwarancji jaki Zamawiający określa na przedmiot zamówienia to 24 miesiące. Opis warunków zamówienia nie dopuszcza możliwości udzielenie różnego okresu gwarancji na poszczególne pozycje zamówienia. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż przedłużona gwarancja nie musi być gwarancją producenta, może być gwarancją udzielaną przez wykonawcę.


Zamawiający

1. Gmina Olszewo-Borki ul. Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki

tel. (0-29) 761-31-07, fax (0-29) 643 20 74  www.olszewo-borki.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REGON: 550668284, NIP: 758-21-23-565

2. W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi Urząd Gminy w Olszewie-Borkach z siedzibą j.w.

Tryb udzielenia zamówienia

  1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze. zm.) dalej ,,ustawa Pzp”, postępowanie ma na celu dokonanie wyboru oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności.
  2. Szacunkowa wartość zamówienia jest niższa niż równowartość w złotych polskich kwoty 30.000,00 euro, obliczona na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254).  

Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowy sprzęt komputerowy zawarty w tabeli.

Lp.

Przedmiot zamówienia

Ilość sztuk

 

1.

Lenovo S500Z i5-6200U/8GB/1000/DVD-RW/Win10P FHD GT920A

Kod producenta: 10K3001KPB

5

 
 
 

2.

HP Color LaserJet Pro 200 M252dw (WIFI, DUPLEX)

Kod producenta: B4A22A

1

 

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.
Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach, ul. Wł. Broniewskiego 13, pok. 2A (biuro podawcze) w terminie do dnia 10 lutego 2017 r. do godz. 1000 w następujących formach:

1)    osobiście lub za pośrednictwem poczty,

2)    na mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. skan do pliku PDF.

  1. Oferty złożone po terminie określonym w ust. 1 nie będą brane pod uwagę w dalszej ocenie.
  2. Zamawiający nie przewiduje organizacji publicznej sesji otwarcia ofert.
  3. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert poda do wiadomości publicznej na stronie internetowej informacji dotyczącej:

a) kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c)  ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

SIWZ i załączniki do pobrania

 

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!