11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Analiza rynku - Zakup lamp oświetlenia ulicznego wraz z osprzętem dla msc. Kordowo, Kruki, Żebry Stara Wieś, Rżaniec, Zabrodzie, gm. Olszewo-Borki.

                                                                                     Olszewo-Borki, dnia 30 maja 2019r.

                                                                                                                                                      

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy zadania pn.: „Zakup lamp oświetlenia ulicznego wraz z osprzętem dla msc. Kordowo, Kruki, Żebry Stara Wieś, Rżaniec, Zabrodzie”

Zamawiający Gmina Olszewo-Borki z siedzibą 07-415 Olszewo-Borki ul. Wł. Broniewskiego 13 ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na zadanie pn.: „Zakup lamp oświetlenia ulicznego wraz z osprzętem dla msc. Kordowo, Kruki, Żebry Stara Wieś, Rżaniec, Zabrodzie”

Wybrano Ofertę nr 5 złożoną przez Firmę „KWANT” Hurtownie Elektryczne Sp. z o.o. ul. Lokalna 5, 07-410 Ostrołęka za łączną kwotę: 9.282,09zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote 09/100)

W postępowaniu uczestniczyli następujący wykonawcy:

Oferta nr 1 – Firma „INS-EL” Sp. z o.o. Sp. k. 92-103 Łódź, ul. Brzezińska 4,

Oferta nr 2 – Firma Hurtownia Elektryczna Łach Ryszard 37-450 Stalowa Wola, Al. Jana Pawła II 7/102,

Oferta nr 3 – Firma „DROKER S.C.” 03-379 Warszawa, ul. Krasiczyńska 5/6,

Oferta nr 4 – Firma „ELEKTRYK” hurt detal Andrzej Muszyński 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Jastrzębska 78,

Oferta nr 5 – Firma „KWANT” Hurtownie Elektryczne 07-410 Ostrołęka ul. Lokalna 2.

 

Zlecenie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte odrębnie dla każdej z miejscowości, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.


 Olszewo-Borki, dnia 24 maja 2019r.

 

INFORACJA Z OTWARCIA OFERT

 
W dniu 24 maja 2019r. do godziny 09.00 do Urzędu Gminy w Olszewie – Borkach  składane były oferty w ramach rozeznania rynku na: „Zakup lamp oświetlenia ulicznego wraz z osprzętem dla msc. Kordowo, Kruki, Żebry Stara Wieś, Rżaniec, Zabrodzie, gm. Olszewo-Borki”

Wpłynęło  5  (pięć) ofert.

Informacja do pobrania


Olszewo – Borki, dnia 10 maja 2019r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego
w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

Dotyczy: Zakup lamp oświetlenia ulicznego wraz z osprzętem dla msc. Kordowo, Kruki, Żebry Stara Wieś, Rżaniec, Zabrodzie, gm. Olszewo-Borki.

Gmina Olszewo – Borki zaprasza w terminie do dnia 24.05.2019r. do godziny 9:00, do przedstawienia oferty cenowej na zakup następujących materiałów elektrycznych: *

1/ Bezpiecznik napowietrzny oświetleniowy BNO-1 na linię izolowaną - 13szt

2/ Końcówka kablowa AL 2KAm 25/8 - 13szt

3/ Oprawa uliczna SGS 101 SON-T 70W Malaga 1 - 8szt

4/ Lampa sodowa 70W E27 MASTER SON-T PIA PLUS, bańka T 2000K - 8szt

5/ Lampa LED Voltana 3 55W/4843lm - 5szt

6/ Przewód kabelkowy  YDYp żo 3x2,5 450/750V - 65m

7/ Uchwyt do wysięgnika na słup wirowany na taśme - 26szt

8/ Bezpiecznik, wkładka topikowa szybka DII/gF 10A - 13szt

9/ Wysięgnik rurowy 1,0x1,5m kąt 105° - 13szt

10/ Zacisk przebijający AL/AL 16-95 dwustronny - 13szt

11/ Klamerka do taśmy stalowej COT 36 100szt. - 1 opakowanie

12/ Taśma stalowa BAND-IT 19x30,5 - 1 opakowanie

13/ Koszt gospodarowania odpadami - 13opł.

 

Termin realizacji zamówienia: do dnia 30 lipca 2019r.

Miejsce dostawy: Szczegółowe miejsce dostawy lamp oświetleniowych do uzgodnienia z pracownikiem Urzędu Gminy Olszewo-Borki tel. 510 475 819.

Wykonawca przedstawi ofertę cenową na podstawie załącznika nr 1.

Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany do dnia zawarcia zlecenia z wybranym Wykonawcą, ale nie dłużej niż 30 dni od terminu składania ofert.

Ofertę cenową należy złożyć w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach, ul. Wł. Broniewskiego 13, sekretariat (pok. 18) osobiście lub przesłać e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Osoba do kontaktu: Ilona Szabłowska tel. służb. 510 475 819

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) wobec zamówienia nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

Zamawiającemu przysługuje prawo do zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

* Uwaga:

Wskazane ilości przedmiotu zamówienia są tylko orientacyjnymi ilościami, opisanymi celem ustalenia wartości zamówienia. Zamawiający ma prawo do zamówienia innej ilości w zależności od potrzeb. Wykonawca nie będzie rościł sobie prawa do wynagrodzenia w przypadku zamówienia mniejszej ilości niż opisana w przedmiotowym zapytaniu.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!