11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Analiza rynku - Dostawa i montaż zewnętrznych urządzeń na plac zabaw oraz urządzeń do ćwiczeń na zewnątrz w msc. Kruki, Łazy, Rataje, Żebry-Ostrowy II

Olszewo-Borki, dn. 15 lipca 2019 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dot. zamówienia pn. „Dostawa i montaż zewnętrznych urządzeń na plac zabaw oraz urządzeń do ćwiczeń na zewnątrz w msc. Kruki, Łazy, Rataje, Żebry-Ostrowy I"

Zamawiający Gmina Olszewo-Borki, 07-415 Olszewo-Borki, ul. Władysława Broniewskiego 13, zawiadamia, iż z uwagi na to że kwota najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu znacznie przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia pn. „Dostawa i montaż zewnętrznych urządzeń na plac zabaw oraz urządzeń do ćwiczeń na zewnątrz w msc. Kruki, Łazy, Rataje, Żebry-Ostrowy I" postępowanie zostaje unieważnione.


Zamawiający

Gmina Olszewo-Borki ul. Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki
tel. 505 778 625, fax (0-29) 643 20 74
www.olszewo-borki.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 550667965, NIP: 758-21-23-565

W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi Urząd Gminy w Olszewie-Borkach z siedzibą j.w.

Tryb udzielenia zamówienia

  1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych
  2. Szacunkowa wartość zamówienia jest niższa niż równowartość w złotych polskich kwoty 30.000,00 euro, obliczona na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2477).

SIWZ z załącznikiami

 

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!