11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Analiza rynku - Dostawa i montaż zewnętrznych urządzeń na plac zabaw oraz urządzeń do ćwiczeń na zewnątrz w msc. Kruki, Łazy, Rataje, Żebry-Ostrowy II

Olszewo-Borki, dn. 1 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA

O wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na „Dostawę i montaż zewnętrznych urządzeń na plac zabaw oraz urządzeń do ćwiczeń na zewnątrz w msc. Kruki, Łazy, Rataje, Żebry-OstrowyII"

Informacja do pobrania

 


Zamawiający

Gmina Olszewo-Borki ul. Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki, tel. 505 778 625, fax (0-29) 643 20 74 www.olszewo-borki.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 550667965, NIP: 758-21-23-565

W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi Urząd Gminy w Olszewie-Borkach z siedzibą j.w.

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych. Szacunkowa wartość zamówienia jest niższa niż równowartość w złotych polskich kwoty 30.000,00 euro, obliczona na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2477).

SIWZ z załącznikiami

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!