11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Analiza rynku - Na dostawę sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym i biurowym w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”

 

Olszewo-Borki, dnia 19 sierpnia 2019 r.

 

PR.271.8.2019

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 


Olszewo-Borki, dnia 8 sierpnia 2019 r.

PR.271.8.2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: Analiza rynku - Na dostawę sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym i biurowym w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego"

 

Informacja do pobrania

 


Analiza rynku – Dostawa sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym i biurowym w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PR.271.8.2019

Na dostawę sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym i biurowym w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 12 komputerów przenośnych oraz szafy do ich przechowywania w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020".

Termin realizacji:

Zamówienie powinno być zrealizowane w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

SIWZ

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!