11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Analiza rynku - wykonanie usługi cateringowej dla uczestników projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa dotyczące realizacji projektu grantowego

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Olszewo-Borki, dnia 23 sierpnia 2019 r.

Pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy PR.271.9.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE


Zamawiający Gmina Olszewo-Borki zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie usługi cateringowej dla uczestników projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa dotyczące realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego"

SIWZ z załącznikiem

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!