11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Analiza rynku - Budowa altany na placu zabaw przy Szkole Podstawowej z Przedszkolem w Nowej Wsi

 

Informacja o unieważnieniu postępowania


Informacja z otwarcia


Olszewo-Borki, dnia 9 września 2019 r.

 

Znak sprawy PR.271.12.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE


Zamawiający Gmina Olszewo-Borki zaprasza do złożenia oferty na: Budowa altany na placu zabaw przy Szkole Podstawowej z Przedszkolem w Nowej Wsi

Do pobrania

SIWZ z załącznikami

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!