11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Analiza rynku - rzebudowa nawierzchni ciągów drogowych w msc. Zabrodzie i Kruki wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. gen. W. Sikorskiego (nr drogi 250928W), ul. Pisarki (nr drogi 250939W),ul. Marsowa (nr drogi 250945W)

Olszewo-Borki, dnia 10 września 2019 r.


Znak sprawy RIGKiD.271.1.2019.ISz

ZAPYTANIE OFERTOWE


Zamawiający Gmina Olszewo-Borki zaprasza do złożenia oferty na:
„Wymianę istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne typu Led w miejscowości Kruki i Zabrodzie na ul. gen. W. Sikorskiego i ul. Pisarki, gmina Olszewo-Borki" w ramach realizacji inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni ciągów drogowych w msc. Zabrodzie i Kruki wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. gen. W. Sikorskiego (nr drogi 250928W), ul. Pisarki (nr drogi 250939W),ul. Marsowa (nr drogi 250945W)"

Do pobranie:
SIWZ
Załączniki

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!