11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Analiza rynku - Dostawę i montaż zewnętrznych urządzeń na plac zabaw oraz urządzeń do ćwiczeń na zewnątrz w msc. Stepna-Michałki i Grabnik

Informacja z otwarcia


Olszewo-Borki, dnia 9 września 2019 r.

Znak sprawy PR.271.11.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE


Zamawiający Gmina Olszewo-Borki zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę i montaż zewnętrznych urządzeń na plac zabaw oraz urządzeń do ćwiczeń na zewnątrz w msc. Stepna-Michałki i Grabnik

Do pobrania:
SIWZ

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!