11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Analiza rynku - zakup, transport (dostawa na wskazane miejsce), montaż, wyposażenie kontenera socjalno-biurowego

Olszewo-Borki, dnia 13 września 2019 r.

 

Znak sprawy PR.271.13.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE


Zamawiający Gmina Olszewo-Borki zaprasza do złożenia oferty na:
Zakup kontenera użytkowego dla mieszkańców z przeznaczeniem na świetlicę wiejską
Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje zakup, transport (dostawa na wskazane miejsce), montaż, wyposażenie kontenera socjalno-biurowego. Kontener przeznaczony będzie do całorocznego wykorzystywania jako pomieszczenie socjalno-biurowe na terenie gminy Olszewo-Borki, miejscowości Białobrzeg Dalszy
Do pobrania:
SIWZ

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!