Analiza rynku - Zaproszenie do składania ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych Gminy Olszewo-Borki w 2019 roku

Opublikowano: czwartek, 19, wrzesień 2019 09:02

 

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Olszewo-Borki, 20 września 2019 roku

Zaproszenie do składania ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych Gminy Olszewo-Borki w 2019 roku

Działając na podstawie art. 4 pkt 3 litera J, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Wójt Gminy Olszewo-Borki zaprasza do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na „Wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych Gminy Olszewo-Borki w 2019 roku"

Do pobrania:
SIWZ
Uchwała Nr. Os.273.2019
Uchwała Nr VIII.78.19 Rady Gminy Olszewo-Borki