11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Analiza rynku - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obszaru gminy Olszewo-Borki

 

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Informacja z otwarcia


Olszewo-Borki, dn. 24 września 2019r.


RSOŚ.271.3.2019


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający Gmina Olszewo-Borki zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obszaru gminy Olszewo-Borki".

Do pobrania:
SIWZ
Załącznik

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!