11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Analiza rynku - Budowa ogrodzenia placu wiejskiego

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Uzupełnienie do Zaptania Ofertowgo


Olszewo-Borki, dnia 4.10.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE


Zamawiający: Gmina Olszewo-Borki zaprasza do złożenia oferty na:
1/ Budowa ogrodzenia placu wiejskiego przy ul. Sikorskiego w msc. Łazy.
2/ Budowa ogrodzenia placu wiejskiego w msc. Żebry –Ostrowy II.
3/ Budowa ogrodzenia placu wiejskiego w msc. Białobrzeg Bliższy.

Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub na kilka zadań. Na każde z zadań zostanie zawarta odrębna umowa.

Do pobrania:
SIWZ
Zalączniki

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!