11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Analiza rynku - Objęcie opieką stomatologiczną dzieci i młodzieży z terenu gminy Olszewo- Borki

 

Gmina Olszewo-Borki reprezentowana przez Wójta Gminy Olszewo-Borki - Anetę Katarzynę Larent, zaprasza podmioty prowadzące działalność leczniczą, udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, finansowane ze środków publicznych do współpracy w zakresie realizacji postanowień art. 12 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078) pn: "OBJĘCIE OPIEKĄ STOMATOLOGICZNĄ DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY OLSZEWO- BORKI".

Do pobrania:
SIWZ z załącznikami

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!