11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Analiza rynku - zakup elementów do wykonania ogrodzenia działki wiejskiej w msc. Mostowo

Olszewo-Borki, 21 października 2016 r.

RO.2600.8.2016

 

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informuję, iż w wyniku prowadzonego rozeznania rynku o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro pn. Zakup elementów do wykonania ogrodzenia działki wiejskiej w msc. Mostowo realizowanego w ramach funduszu sołeckiego na 2016r. najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

AD-GEN Adam Łobodziński z siedzibą 89-400 Sępólno Krajeńskie, Lutowo 12 za cenę brutto 9.100,00 łącznie dla całego zamówienia, otrzymując 100,00 punktów w ocenie punktowej.

W toku prowadzonego postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy:

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres

Ocena punktowa  oferty

1

RAF GROUP Rafał Górski

42-400 Zawiercie
ul. Kamienna 29 A

81,14

2

Produkcja Handel Usługi
Wojciech Jankowski

18-413 Miastkowo
Kuleszka 28

80,19

4

MAY.PL sp. z o.o.

83-000 Pruszcz Gdański
ul. Komunalna 17

70,53

Planowany termin zawarcia umowy – 28 października 2016r.

Dziękujemy za złożenie oferty i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach prowadzonych przez Gminę Olszewo-Borki.


Wójt Gminy Olszewo-Borki zaprasza do złożenia  oferty na realizację zamówienia pn.: Zakup elementów do wykonania ogrodzenia działki wiejskiej w msc. Mostowo. Zamówienie realizowane na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze. zm.), niniejsze postępowanie ma na celu spełnienie zasady konkurencyjności.

Szacunkowa wartość zamówienia jest niższa niż równowartość w złotych polskich kwoty 30.000,00 euro, obliczona na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254).  

Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach, ul. Wł. Broniewskiego 13, pok. 2A (biuro podawcze) w terminie do dnia 13 października 2016 r. do godz. 1000 w następujących formach:

1) osobiście lub za pośrednictwem poczty,

2) na mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. skan do pliku PDF.

Oferty złożone po terminie określonym w ust. 1 nie będą brane pod uwagę w dalszej ocenie.

Zamawiający nie przewiduje organizacji publicznej sesji otwarcia ofert
Szczegółowe informacje w załączniku do pobrania.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!